Zvláštní zápis do MŠ a ZŠ

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Zvláštní zápis pro děti cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana
na školní rok 2022/2023 se uskuteční dne  20. 06. 2022 od 8:00 do 14:00 hodin.
Podmínky a potřebné dokumenty k přijetí:

 • Vízum dítěte i zákonného zástupce k povolení pobytu na území ČR,
 • Očkovací průkaz UK nebo potvrzení o vyšetření praktickým lékařem v ČR pouze v případě žádosti přijetí do MŠ
 • Pojištění u pojišťovny v ČR

Možnost doručení přihlášek cizinců je podle zákona ze dne 17.března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace od 1.6. 2022 – 15.7. 2022- osobně, poštou, datovou schránkou.

Přijetí / nepřijetí dítěte do ZŠ i MŠ bude vydáváno 20.7. 2022 od 9,00 -11,00 hodin v ředitelně ZŠ Strahovice.

Oznámení o zápisu do MŠ (volná kapacita: 0)

Oznámení o zápisu ZŠ (volná kapacita: 45)

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky- Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу


Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-  Заява про зарахування дитини до початкової школи


Žádost o odklad povinné školní docházky Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

  PŘEHLED ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ NA MĚSÍC ČERVEN 2022  
   9.6.2022 Školní výlet všichni žáci
10.6.2022 Dravci -  Kobeřice, cyklovýlet všichni žáci
20. - 22.6.2022 Pobyt žáků 5. ročníku na chatě Královna 5. ročník
28.6.2022 Dopravní hřiště - Velké Hoštice všichni žáci
30.6.2022 Ukončení školního roku - vysvědčení všichni žáci
     

 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2022/2023

Registrační číslo:    1/2022

Registrační číslo:    2/2022

Registrační číslo:    3/2022

Registrační číslo:    4/2022

Registrační číslo:    5/2022

Registrační číslo:    7/2022

Registrační číslo:    8/2022

Registrační číslo:    9/2022

 Mgr. Irena Juchelková, ředitelka

Ve středu 4. května od 14.00 do 16.00 budou konzultační hodiny.
Těšíme se na Vaši účast
  PLÁN ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ
NA MĚSÍC KVĚTEN
 
4.5. Třídní schůzky všichni žáci
10.5. Mobilní planetárium všichni žáci
15.5. Den rodiny všichni žáci
24.5. Focení tříd všichni žáci
  Ukončení sběru starého papíru  
  Ukončení Recyklohraní  
  Soutěž ŠD - Bingo  

DEN ZEMĚ

 
V pátek 22.4.2022, za příznivého počasí, proběhne Den Země. Půjdeme uklízet okolí školy, dětské hřiště a okolí Královny. 
S sebou: sportovní oblečení a obuv, svačinu, pití, kdo si bude chtít opéct špekáček  - vezme si svůj. 
1.-3. ročník: pracovní rukavice, malý kbelík, hrábě
4.-5. ročník: dle instrukcí v deníčku
Pokud bude pršet, budeme se učit podle rozvrhu.
 

                                                   

 

Den Země - Základní škola T. G. Masaryka - Mařatice                                                                 

!!!

V úterý 19. dubna bude končit vyučování z organizačních důvodů po 4. vyučovací hodině.

 

Ve Strahovicích dne 13.4.2022

Mgr. Irena Juchelková, ředtelka školy

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2022/2023

 

Registrační číslo:    1/2022

Registrační číslo:    2/2022

Registrační číslo:    3/2022

Registrační číslo:    4/2022

Registrační číslo:    5/2022

Registrační číslo:    6/2022

Registrační číslo:    7/2022

Registrační číslo:    8/2022

Registrační číslo:    9/2022

 

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

  PLÁN ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ
NA MĚSÍC DUBEN 2022
 
6.4.2022 Zápis žáků do 1. třídy  
14.2.2022 Velikonoční prázdniny všichni žáci
18.4.2022 Velikonční pondělí všichni žáci
22.4.2022 Den Země všichni žáci
  Soutěž ŠD - Hula, hop  

 

POZOR ZMĚNA !!!

Od pondělí 21.3.2022 bude vyučování pro všechny žáky 

začínat v 8.00 hodin

                                                                                                             MŠ ZDRAVÍČKO, Ústí nad Labem, Malátova 12

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ PRO RODIČE a pedagogické pracovníky

Školní zralost aneb Je moje dítě připraveno do školy?

Webinář se uskuteční online dne 21. března od 17 do 18.30 hodin. Webinář je zdarma. 

Podrobné informace a přihlášení zde: Školní zralost - Je moje dítě připraveno do školy

 

 

  PLÁN ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ 
NA MĚSÍC BŘEZEN 
 
19.3.2022 MATEMATICKÝ KLOKAN - mezinárodní soutěž 2. - 5. ročník
21.3.2022 PROTOTÝPCI - Peněženková výzva  1. - 3. ročník

 

Provoz ŠD bude ve dnech 9.2. - 11.2.2022 z důvodu nemoci  do 15.00.
Kroužky v těchto dnech nebudou. 

Informace k obědům během karantény

V pondělí a úterý od 7.2.do 8.2. jsou všechny třídy v karanténě, která se netýká pouze pár žáků. Obědy jsou nepřítomným žákům odhlášeny. Pokud budete mít o oběd zájem, zavolejte rano do 8.00 hodin do školní jídelny paní Slavíkové.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZE ZÁVAŽNÝCH ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ

 

V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání bude ze závažných organizačních důvodů přerušen provoz mateřské školy ve dnech 1. 2. 2022 – 4. 2. 2022 (4 pracovní dny).

 

Ve Strahovicích dne 30. 1. 2022

Mgr. Irena Juchelková,

ředitelka školy

 

 
  PLÁN ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ
NA MĚSÍC ÚNOR 2022
 
4.2.2022 Pololetní prázdniny všichni žáci
21.2.-27-2.2022 Jarní prázdniny všichni žáci
     
Únor soutěž ŠD v puzzle  

 

 

Vážení rodiče, dnes odpoledne mne kontaktovala zástupkyně z Krajské hygienické stanice, od níž jsem se dozvěděla následující informaci.

Žáci 4. a 5. ročníku, kteří byli přítomni ve škole v pátek 10.12.2021, se setkali s nakaženým nemocí Covid-19. Rizikové kontakty budou mít nařízenu karanténu  v délce minimálně + 7 dní ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou, pokud absolvují PCR test v době karantény, maximálně 14 dní ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou, pokud PCR test nepodstoupí.

Karanténa bude ukončena po minimálně 7 dnech od kontaktu s pozitivní osobou v případě, že PCR, který osoba podstoupila mezi 5. – 7. dnem od kontaktu s pozitivním, je negativní a nebo maximálně po 14 dnech ode dne kontaktu s pozitivní osobou, pokud PCR test osoba neabsolvovala a je bez příznaků.  Pokud absolvuje osoba v karanténě PCR test později než 5.-7. den po posledním kontaktu s pozitivní osobou,  a výsledek tohoto testu je negativní, může být ukončena karanténa dnem doručení zprávy o negativním výsledku PCR testu.

Přeji všem pevné zdraví a dětem brzký návrat do školy.

Ve Strahovicích dne 17.12.2021

Mgr. Irena Juchelková

  PLÁN ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ ŠKOLY NA MĚSÍC LEDEN  
3.1.2022  Nástup do školy po vánočních prázdninách všuchni žáci
31.1.2022 Ukončení vyučování v I. pololetí, pololetní vysvědčení všichni žáci
  Soutěž ŠD - Pexesový král  

 

NÁVRAT ŽÁKŮ Z KARANTÉNY

Vážení rodiče,

jelikož některým žákům již končí nařízená karanténa, upřesňujeme pravidla návratu do školy.

Karanténa je ukončena po uplynutí sedmi dnů od kontaktu s pozitivně testovanou osobou za předpokladu, že žák při návratu předloží negativní výsledek PCR testu, který byl proveden v pátém až sedmém dni od kontaktu s pozitivně testovanou osobou (den kontaktu se nepočítá). V případě, že žák takový test nemá, karanténa se prodlužuje do okamžiku, kdy bude schopen takový test předložit, nebo bude ukončena po čtrnácti dnech od kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Výsledek negativního PCR testu předloží každý žák učiteli na začátku první vyučovací hodiny v den návratu do školy.


Na odkazu níže naleznete návod, jak certifikát o negativním výsledku PCR testu získat.
https://www.uzis.cz/res/file/covid/covid-19-ockovaci-portal.pdf

 

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

Výsledky voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků dne 24.11.2021.

 

1.  Kristina Barancová ………………………….36 hlasů

2.  Jiří Josefus….....…………………………..….27 hlasů

3.  Hana Kozlovská ………………………………27 hlasů

4.  Marie Zálomová ……….……………………..17 hlasů

5.  Petra Hluchníková………………………….…15 hlasů

 

Voleb se zúčastnilo 48 zákonných zástupců, to je 68,5% voličů a volby jsou platné.

  PLÁN ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ NA MĚSÍC PROSINEC 2021  
3.12. Pečení perníčků všichni žáci
6.12. Mikulášská nadílka všichni žáci
10.12. Zdobení perníčků všichni žáci
15.12. Prima pokusy všichni žáci
21.12. Třídní besídka 4.+5.r.
22.12. Třídní besídky 1.,2.,3. r.
22.12. preventivní program OPEN HOUSE 4.+5.r.
 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PROBĚHNOU ONLINE! 

VÍCE INFO V DENÍČCÍCH A ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽKÁCH.

 

KONZULTAČNÍ HODINY A VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče, dne 24. listopadu proběhnou v době od 16 do 18 hodin konzultační hodiny  a zároveň budete mít možnost zúčastnit se voleb do školské rady. Abychom zabránili hromadění osob a vy abyste nemuseli dlouho čekat, zavedli jsem nově  rezervační systém. Provést rezervaci je hračka, jen si vyberete datum, správnou třídu a čas. Do kolonky kapacita zvolte 1.

 

https://skolastrahovice.reenio.cz/cs/

Důležité informace ohledně testování před plaváním

Antigenní testování je hrazeno pro děti pojišťovnou 1x do týdne!

 Pakliže Vaše dítě již bylo v týdnu testováno antigenními testy ( např. z důvodu návštěvy kina), předejte tuto informaci třídní učitelce! V tom případě si bude muset Vaše dítě koupit v areálu bazénu samotest a tím se následně otestovat. 

Pozvánka na webinář pro rodiče a pedagogické pracovníky

"Proč roste agresivita u dětí, drzé dítě  (aneb dítě na cestě ke zločinu)"

Webinář se uskuteční online dne 18. listopadu od 16 do 19 hodin. Přihlašování probíhá do 17. 11. nebo do naplnění kapacity ZDE.

Naše škola skončila v TOP 3 v okresním kole Jazykového WocaBee šampionátu!

Žáci  3. ročníku získali 2. místo v procvičování slovní zásoby v okresním kole soutěže.

V říjnu se žáci naší školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu.
Jedná se o třetí ročník soutěže v učení slovíček cizího jazyka, ve kterém mezi sebou soupeří žáci a studenti
všech cizích jazyků od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale také na Slovensku.
Šampionát probíhá online v inovativní aplikaci pro učení cizích slovíček s názvem WocaBee.

Celkem se do soutěže zapojilo celkem téměř 60 000 žáků!
V našem okrese se v TOP 3 umístnili žáci naší školy ze 3. ročníku,
kterou učí paní ředitelka Juchelková. Žáci získali 2. místo díky tomu, že v soutěžním období mezi 20.10. a 29.10.2021
nahráli denně v průměru až 231 bodů (tzv. WocaPoints) na žáka.
Žáci v aplikaci získávají body pouze za správné odpovědi při procvičování slovíček.

Celé třídě děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme k umístění!

  PLÁN ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ NA MĚSÍC LISTOPAD 2021  
3.11.2021 TAMTAM -chápeme sluchová postižení všichni žáci
16.11.2021 Preventivní program policie ČR všichni žáci
18.11.2021 Ukončeníplaveckého kurzu všichni žáci
18.11.2021 Malý "mulař" 3.-5. ročník
26.11.2021 Prevence šikany- PPPP Ostrava všichni žáci
27.11.2021 Beseda s důchodci 2. ročník
28.11.2021 Vítání občánků 3. ročník
listopad 2021 Soutěž ŠD - Člověče, nezlob se !  
 

 

Vyhlášení ředitelského volna

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Strahovicích oznamuje, že je na pondělí a úterý 25. – 26. 10. 2021  vyhlášeno v základní škole ředitelské volno.


Odůvodnění:

Vzhledem k současné zhoršující se epidemické situaci a šířící se nemoci COVID-19 v Moravskoslezském kraji dospěla Krajská epidemiologická komise k závěru, že je žádoucí a smysluplnou možností, jak zmírnit skokový nárůst nemocných ve školách a školských zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje, prodloužení doby podzimních prázdnin ve školách v nadcházejícím týdnu o další dva volné dny ve dnech 25.–26.10.2021. Vyhlášením 2 dnů ředitelského volna dojde k přerušení školní docházky na 9 dní, čímž by mohlo dojít ke zmírnění nárůstu počtu případů onemocnění s ohledem na průměrnou inkubační dobu (7 dní).

Dne 21. 10. 2021

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

 

Volby do školské rady 

 

Vážení rodiče, 

Dle § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon byla zřízena školská rada. Platnost trvá 3 roky, z tohoto důvodu proběhnou volby do školské rady v letošním školním roce. 

Volby se uskuteční ve středu 24. listopadu 2021 od 16:00 do 18:00 hodin v budově základní školy.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel.  Má celkem 9 členů: třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů ŠR je tři roky. 

 

Kandidáti z řad rodičů

 

1. Kristina Barancová

2. Hana Kozlovská

3. Petra Hluchníková

4. Marie Zálomová

5. Jiří Josefus


PLÁN ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ NA MĚSÍC ŘÍJEN

18.10. 2021 - 31.5.2022 Sběr starého papíru všichni
15.10.2021 Kreativní dílny 4.a 5.ročník
18.10.2021 Knihovnické lekce v Kobeřicích 1.,2. a 3. ročník
19.10.2021 Knihovnické lekce v Kobeřicích 4. a 5. ročník

 

V pátek 15. 10. 2021 proběhnou ve 4. a 5. ročníku  KREATIVNÍ DÍLNY podporující aktivitu a divergentní myšlení. Akci pořádá sdružení PROTOTÝPCI ve spolupráci s Místním akčním plánem pro Hlučínsko.

plavání - podmínky testování!

AKTUALIZACE: Než se vyřídí proces schvalování testovacího místa u nás ve škole (hygiena, krajský úřad), bude probíhat testování v testovacím centru v Kravařích před vstupem do aquaparku.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se při výuce plavání setkáváme v prostorách bazénu s žáky jiných škol, musí se žáci dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR prokázat před vstupem do bazénu negativním testem na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2. Screeningové testování na školách již skončilo, ale po dlouhém jednání se nám podařilo domluvit s testovacím centrem, které přijede provést testy ve čtvrtek před plaváním přímo k nám do školy. Testy jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Potvrzení z testovacího centra pak může žák využít dalších 72 hodin např. při návštěvě kina, divadla, aquaparku a podobně. 

V případě, že by se žák toho testování nezúčastnil, a nedoloží před návštěvou bazénu negativní PCR test, který není starší 7 dní, nebo negativní RAT test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník nejdéle před 72 hodinami, nebude se moci plavecké výuky účastnit.

Ve Strahovicích dne 21. 9. 2021                                                                                               Irena Juchelková

 

 

    

   
 
Více než 100 obrázků na téma Tři+Stromy a Tři zdarma - PixabayVE STŘEDU 29.9.2021 BUDE CVIČENÍ V PŘÍRODĚ - POUZE ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ, POKUD NEBUDE PRŠET. 
S SEBOU: SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A OBUV, PLÁŠTĚNKU, SVAČINKU A PITÍ. PŮJDEME NA CHATU KRÁLOVNU. POKUD BUDE PRŠET, BUDEME SE UČIT DLE ROZVRHU.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Čtvrtek       3. a 4. roč.      od 13.30 do 14.15              P. Vlastimil Krajčovič (výuka začne 16. září)

Pátek          1. a 2. roč.     od 12.45 do 13.30              p. Krautwurstová (výuka začíná 17. září)

Pátek          5. roč.            od 13.40 do 14.25              p. Krautwurstová (výuka začíná 1. října)

Čtvrtek       3. a 4. roč.      od 13.30 do 14.15              P. Vlastimil Krajčovič (výuka začne 16. září)

Pátek          1. a 2. roč.     od 12.45 do 13.30              p. Krautwurstová (výuka začíná 17. září)

Pátek          5. roč.            od 14.00 do 14.45              Mgr. Olga Stuchlá (výuka začíná 1. října)

 

Klasické třídní schůzky na začátku školního roku nebudou. Veškeré informace naleznete na webu školy popř. je obdržíte či jste již obdrželi prostřednictvím žákovských knížek a deníčků.

První třídní schůzky proběhnou v listopadu, jejich součástí budou volby do školské rady.

Irena Juchelková, ředitelka

 

 

 

Od 1. 9. 2021 dochází ke změně ceny stravného. Bližší informace v sekci Školní jídelna, kde jsou ke stažení Přihlášky ke stravování.

https://www.skolastrahovice.cz/skolni-jidelna/

 

ROZPIS ZVONĚNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22

Webinář pro rodiče: Prototýpci - Jak podporovat kreativitu u dětí

Kdy: 7. 6. 2021 od 16 do 18 hodin 

Kde: online přes Zoom

Více informací ZDE

 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2021/2022

 

Registrační číslo:    1/2021

Registrační číslo:    2/2021

Registrační číslo:    3/2021

 

 

Ve Strahovicích 17. 5. 2021

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

INFORMACE K PROVOZU OD 17. KVĚTNA

Od ponělí 17. května začíná vyučování pro všechny v 8:00 hodin, budova školy bude přístupná od 7:40 hodin.

Školní družina bude otevřena pro všechny přihlášené žáky.

Pozvánka pro všechny rodiče

Zveme Vás na webinář Mgr. Jiřího Haldy, který je určen pro všechny pro rodiče 
Webinář se uskteční 14. května od 16.00 do 18.00 hodin, přihlašovat se můžete do 11. května.
Více informací naleznete ZDE.

Pozvánka pro rodiče předškoláků a žáků 1. ročníku

Jste rodičem předškoláka či žáka 1. třídy? Pak využijte možnosti zúčastnit se bezplatného webináře na téma

 

Informace k provozu MŠ od 10. května 2021

Od pondělí 10. 5 2021 bude mateřská škola otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

 

Informace k provozu MŠ a ZŠ od 12. 4. 2021

 

V pondělí 12. dubna se naše mateřská škola otevírá pro děti, které mají povinné přeškolní vzdělávání a pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Základní škola se otevírá pro všechny žáky školy.

Školní družina bude otevřena pouze pro žáky 1. ročníku z důvodu zachování homogenity skupiny.

Přítomnost na prezenční výuce jak v MŠ tak v ZŠ je podmíněna testováním, a to na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1. až 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce). 

 

Bližší informace k testování naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Video testování ve škole https://youtu.be/BmDnd140UH4

 

 

2. a 3. ročník   Otevření školní budovy: 7:30 – 7:40

 Rozpis zvonění

 začátek 

 konec 

  

  

  

1. vyučovací hodina

 7:50

 8:35

  

  

  

 2. vyučovací hodina

 8:45

 9:30

  

  

  

3. vyučovací hodina

 09:50

 10:35

  

  

  

 4. vyučovací hodina

10:45

11:30 

  

  

  

 5. vyučovací hodina

11:40

 12:25

  

  

  

 6. vyučovací hodina

 12:35

13:20

 

4. a 5. ročník  Otevření školní budovy: 7:40 – 7:50 

- z organizačních důvodů bude v týdnu od 12. do 16. dubna končit vyučování žáků 4. a 5. ročníku v 11:40 hodin.

 

 Rozpis zvonění

 začátek 

 konec 

 

  

  

1. vyučovací hodina

 8:00

 8:45

  

  

  

 2. vyučovací hodina

  8:55

 9:40

  

  

  

3. vyučovací hodina

 10:00

 10:45

  

  

  

 4. vyučovací hodina

10:55

11:40 

  

5. vyučovací hodina

  11:50

  12:35

1. ročník         Otevření školní budovy: 7:50 – 8:00

 Rozpis zvonění

 začátek 

 konec 

 

  

  

1. vyučovací hodina

 8:10

 8:55

  

  

  

 2. vyučovací hodina

 9:05

 9:50

  

  

  

3. vyučovací hodina

 10:10

 10:55

  

  

  

 4. vyučovací hodina

11:05

11:50 

 

Mgr. Irena Juchelková , ředitelka školy

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče,
vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením bude probíhat zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 digitální formou. Z webových stránek školy si stáhněte  tiskopisy (Žádost o přijetí  a Zápisní list). Ty vyplňte a podepsané  odešlete v termínu 
od 6.dubna do 16. dubna 2021 e-mailem, datovou schránkou či poštou na adresu školy.  K Žádosti o přijetí přiložte kopii rodného listu dítěte.

Vašemu dítětu bude přiděleno registrační číslo a po ukončení zápisu bude na stránkách školy zveřejněn seznam přijatých žáků.

 

ID datové schránky: hbrmhug

e-mail: zs.strahovice@seznam.cz

dokumenty ke stažení: https://www.skolastrahovice.cz/zakladni-skola/dokumenty/

 

 

Ve Strahovicích 8. 3. 2021

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy 

Oznámení ředitelky

Od 1.3.2021 dochází k uzavření celé základní a mateřské školy. Všechny ročníky ZŠ se budou vyučovat distančně. 

Opět si můžete zapůjčit školní tablety. Budou k dispozici z vyzvednutí dnes 1.3. 2021 mezi 14. a 16. hodinou ve školní družině . popř. dle domluvy. Svůj zájem prosím ohlašte předem, ať vše můžeme připravit.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Organizace vyučování dle nařízení MŠMT od 4. 1. 2021 až do odvolání

1. - 3. ročník - prezenční výuka ve škole dle rozvrhu

4. a 5. ročník - distanční výuka

Školní družina - z důvodu zachování homogenity skupiny otevřena pouze pro žáky 1. ročníku

Školní jídelna - stravovat ve školní jídelně se mohou pouze žáci 1. - 3. ročníku. I ostatní žáci školy mají nárok na dotovaný oběd, odběr je ovšem možný pouze do jídlonosiče. Přihlásit k odběru obědů se mohou žáci 4. a 5. ročníku u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 553 662 620, žáci 1. - 3. ročníku, kteří odebírají oběd, jsou přihlášeni automaticky.

 

1. ročník - vstup do budovy školy 7:40 - 7:50

 Rozpis zvonění 

 začátek 

 konec 

 

 

 

1. vyučovací hodina 

 8:10 

 8:55 

 

 

 

 2. vyučovací hodina 

 9:05 

 9:50 

 

 

 

3. vyučovací hodina 

 10:10 

 10:55 

 

 

 

 4. vyučovací hodina 

11:05 

11:50  

 

 

 

 

 

 

 

2. a 3 ročník - vstup do budovy školy 7:30 - 7:40

 Rozpis zvonění 

 začátek 

 konec 

 

 

 

1. vyučovací hodina 

7:50 

 8:35 

 

 

 

 2. vyučovací hodina 

 8:45 

 9:30 

 

 

 

3. vyučovací hodina 

 09:50 

 10:35 

 

 

 

 4. vyučovací hodina 

10:45 

11:30  

 

 

 

 5. vyučovací hodina 

11:40 

 12:25 

 

 

 

6. vyučovací hodina 

12:35 

13:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách, tedy i ve třídách roušky popř. ochranné štíty. Každý žák má s sebou na den minimálně 2 čisté roušky a 2 sáčky na uložení roušek.  Každý žák má ve třídě papírové kapesníky a svůj vlastní ručník, který si přinese z domova. Roušky je povinné nosit i ve školní jídelně, s výjimkou doby konzumace stravy. 

 

Obrázek

Informace pro rodiče. 
21. a 22. 12. 2020  budou prodloužené vánoční prázdniny. 
Podle dostupných informací se žáci vrátí zpět do školy 4.1.2021

 

INFORMACE RODIČŮM
V úterý 15.12.2020 proběhnou online tříní schůzky. 
Podrobnosti naleznete v aplikaci Teams a v žákovských knížkách svých dětí. 
 
 
Kolektiv ZŠ
 
MŠ U Máji - třídní schůzky - Základní a mateřská škola Dělnická - Karviná | Moravskoslezský kraj

Provoz školní družiny od 7. 12. 2020

Od 7. 12. 2020 bude školní družina otevřena pro žáky 1. - 3. ročníku.

výuka náboženství

Výuka náboženství bude probíhat ve 3. ročníku prezenčně (ve škole).

Výuka náboženství v ostatních ročnících bude  probíhat od tohoto týdne až do odvolání distanční formou!

Vážení rodiče žáků 1. - 3. ročníku,

jak jste již byli informováni, ve škole byla u jednoho ze zaměstnanců školy potvrzena nákaza koronavirem Covid-19. Tento zaměstnanec nepřišel do bližšího kontaktu se žáky školy, s ostatními zaměstnanci přišel do kontaktu pouze za přísného doržování hygienických opatření, proto Krajská hygienická stanice po prošetření případu rozhodla, že se provoz školy nemění. 

Výuka žáků 1. - 3. ročníku bude nadále probíhat prezenční formou. Žáci 4. a 5. ročníku nastoupí zpět do školy v pondělí 30. listopadu.

21. 11. 2020

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

Vážení rodiče, tímto Vám oznamuji, 

že z  vážných technických důvodů (přerušení dodávky elektřiny)

 bude ve čtvrtek 26. 11. 2020  ředitelské volno

 

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy 

Informace k provozu ZŠ od 18. 11. 2020

 

Ve středu 18. listopadu se naše škola otevírá pro žáky 1., 2. a 3. ročníku!!!

 Pro ostatní žáky bude probíhat výuka i nadále distanční formou.

Školní družina bude otevřena pouze pro žáky 1. ročníku.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách, tedy i ve třídách roušky popř. ochranné štíty. Každý žák má s sebou na den minimálně 2 čisté roušky a 2 sáčky na uložení roušek.  Každý žák má ve třídě papírové kapesníky a svůj vlastní ručník, který si přinese z domova. Roušky je povinné nosit i ve školní jídelně, s výjimkou doby konzumace stravy. 

Bližší info ohledně rozvrhu hodin a upravených časů vyučování dostanou žáci přes Teams.

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

Školní obědy

Vážení rodiče, 
vzhledem k tomu, že je distanční výuka povinná, mají žáci školy nárok na dotovaný oběd. 
Pokud máte zájem, přihlašte své dítě u vedoucí školní jídelny paní Anny Slavíkové na tel. čísle 553 662 620.
Vy můžete odebírat oběd do jídlonosiče pro cizí strávníky za cenu 72,- Kč popř. s rozvozem domů za 74,- Kč.
Irena Juchelková, ředitelka školy

!!!!!

POKYNY K DISTANČNÍ VÝUCE OD 14. 10. 2020

 

Vážení rodiče, z důvodu zkvalitnění distanční výuky na naší škole jsme začali používat aplikaci Teams od společnosti Microsoft. 

Pro účast je zapotřebí pouze počítač připojený k internetu a sluchátka nebo reproduktor, případně mikrofon (a web kamera), stejně poslouží i chytrý telefon. Funkce aplikace jsou snadno ovladatelné, srozumitelné pro uživatele. Nemáte-li potřebné zařízení k dispozici, škola Vám na Vaši žádost zapůjčí tablet.

Než se do aplikace přihlásíte, přečtěte si pozorně Postup pro přihlášení

 

Postup pro přihlášení se do Microsoft Office 365.pdf 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE KE VZDĚLÁVACÍMU SYSTÉMU

Office 365 je soubor služeb, které poskytuje firma Microsoft.

 • domova mohou všichni zdarma používat aplikace v prohlížeči (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Onedrive, Onenote, Teams, ...), případně si je nainstalovat, ale pouze do mobilu nebo tabletu. Pokud chcete Office aplikace nainstalovat i na domácí počítač, musíte mít vlastní předplatné Office 365, nebo trvalou licenci Office (školní licence se na to nevztahuje). Výjimka: Aplikaci Teams si můžete v rámci školní licence nainstalovat i na počítač.
 • Přihlášení do online prostředí (Office 365) je z www stránky office.com
 • Schránku elektronické pošty najdou žáci v online prostředí (Office 365) v aplikaci Outlook
 • Zadanou práci v aplikaci Teams sledujte v kanálu Obecné v záložce Zadání a záložce Příspěvky.
 • Podle pokynů učitelů mohou být soubory s podklady v záložce Soubory.
 • Podsložka souborů pojmenovaná Výukové materiály je přístupná žákům pouze pro čtení.
 • Podle pokynů učitelů mohou být informace (příspěvky, soubory) rozděleny i do kanálů jednotlivých předmětů.
 • Podle pokynů učitelů mohou být pro výuku využívány i jiné online aplikace.
 • Pokud učitel požaduje vyfotit nějaký úkol (např. po vypracování v pracovní sešitu) a vložit do zadání, nejjednodušší cestou je vyfotit to na mobilu/tabletu a v mobilní aplikaci Microsoft Teams rovnou vložit obrázek z mobilu/tabletu do konkrétního zadání.
 • Souběžné online hodiny více sourozenců s jedním počítačem, pokud máte možnost instalace aplikace Microsoft Teams do mobilu/tabletu, může si druhý sourozenec spustit online hodinu tam.
 • Pokud potřebujete upravit přílohu typu Word v zadání v Teams, a nemáte na počítači Office, klikněte na ... (tři tečky) a zvolte Otevřít ve Wordu Online. Nebo po otevření přílohy přímo v Teams se příloha otevře pouze pro čtení, opět klikněte na ... (tři tečky) a zvolte Otevřít v prohlížeči.
ZMĚNA ROZVRHU ŠKOLY
 Vzhledem k tomu, že nebudeme jezdit na plavání, dochází od úterka 13.10.2020 ke změně školního rozvrhu. Všem žákům byly aktuální rozvrhy rozdány. 
 
Dále oznamujeme, že ve dnech 26. a 27. 10. jsou vyhlášeny „Covidové prázdniny“.

 

 
CVIČENÍ  V PŘÍRODĚ
V pondělí, 14.9.2020 bude cvičení v přírodě. Děti si vezmou batoh se svačinou a pitím, repelent, pláštěnku, pouzdro a tuhé lepidlo. Konec cvičení v přírodě bude ve 12.00 hodin. 
V případě nepřízně počasí se děti budou učit podle rozvrhu. 
 
 
Kam s dětmi – aktivity pro děti a jejich rodiče

 

Upozornění pro rodiče a žáky na povinnost nošení roušek od 10. 9. 2020 

Středa, 13,35 hod. - kopie zprávy z www.seznamzpravy.cz

Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov. O výjimkách se v současné chvíli jedná.

Podle informací ministra školství Roberta Plagy by se od čtvrtka plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách neměla týkat přímo výuky ve třídách.

„Nemělo by se to týkat výuky ve třídách a učebnách, ale mělo by to být nošení roušek uvnitř škol, to znamená na chodbách, v podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře a který byl koncipován i v rámci manuálu pro oranžový kód,“ řekl pro Seznam Zprávy ministr Plaga.

Podrobnosti budou upřesněny v průběhu dne.

--------------------------------------------------

Prosíme rodiče, aby vybavili od čtvrtka své děti dostatečným množstvím osobních roušek.

Doporučení - sledujte oficiální média, kde by mělo být vše ještě upřesněno.

Děkujeme

 

 

Zahájení školního roku
                                                                     Zápis do 1. třídy – Základní škola a Mateřská škola Krchleby
Nový školní rok zahájíme v úterý 1. září v 8.00 hodin, tradičně na tartanovém hřišti. V případě nepříznivého počasí přivítají žáci nový školní rok ve třídách se svými třídními učiteli, z dospělých osob budou do školy  vpuštěni  pouze rodiče žáků 1. ročníku a pozvaní hosté.


Mgr. Irena Juchelková
ředitelka školy

                                                                                       
 

 

                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                               

                                                                         

Dodržování hygienických zásad proti šíření onemocnění COVID-19

 • Po příchodu do šaten se žáci přezují, převléknou a ihned se odeberou do svých tříd.
 • V každé třídě, na každé toaletě a před vstupem do školní jídelny bude žákům k dispozici dezinfekce.
 • Bude dbáno na časté mytí rukou.
 • Každý žák bude používat výhradně svůj ručník a bude mít u sebe jednorázové kapesníky.
 • Dítě s příznaky nákazy nebude do školy vpuštěno. Pakliže se u žáka vyskytnou příznaky nemoci v průběhu vyučování, bude umístěn do izolační místnosti, která je pro tento účel vyhraněna. Zákonní zástupci budou vyzváni telefonicky k tomu, aby si dítě neprodleně vyzvedli.

 

Milý rodiče a žáci, v následujících odkazech naleznete seznamy pomůcek na následující školní rok:

Seznam školních potřeb pro 1.ročník
Seznam školních potřeb  3. ročník
Seznam školních potřeb pro 4. a 5. ročník

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Registrační číslo:    1/2020

Registrační číslo:    2/2020

Registrační číslo:    3/2020

Registrační číslo:    4/2020

Registrační číslo:    5/2020

Registrační číslo:    6/2020

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

Organizace vyučování od 25. 5. 2020

 
 
Rozdělení žáků do skupin

Skupiny

Ročník

Počet žáků

Pedagogický pracovník

Čas příchodu

Čas odchodu

Skupina A

 1. ročník

6

Lenka Zavodančíková

7,40 – 7,49

11,40 – 11,49

Skupina B

 1. ročník

3

Jana Malchárková

7,50 – 7,59

11,50 – 11,59

 

 1. ročník

5

Jana Malchárková

7,50 – 7,59

11,50 – 11,59

Skupina C

 1. ročník

1

Zuzana Rucká

8,00 – 8,09

12,00 – 12,10

 

 1. ročník

7

Zuzana Rucká

8,00 – 8,09

12,00 – 12,10

Pedagogičtí pracovníci přidělení ke skupině se nebudou měnit. Složení skupin je neměnné.

 

Cesta do školy a ze školy

 Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Před školou je nutno dodržovat odstupy 2 metry.

Po příchodu do školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!

Každý žák je povinen při prvním vstupu do školy předat škole písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s aktuálním datem, jinak nebude do školy vpuštěn.

Žák přichází v předem stanoveném čase, časy příchodu a odchodu žáků jsou rozvrženy tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí. Poté se žák přesune do šaten, kde se rychle přezuje popř. převlékne a bez otálení odchází podle pokynů pedagogického pracovníka do určené třídy, kde si sedne na místo označené svým jménem.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky popř. ochranné štíty. Každý žák má s sebou na den minimálně 2 čisté roušky a 2 sáčky na uložení roušek. Žáci mohou sundat roušku na pokyn vyučujícího. Každý žák má ve třídě svůj vlastní ručník, který si přinese z domova.

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

 

Ve třídě

Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Maximální počet žáků ve skupině žáků je 10 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, předá zákonný zástupce žáka informaci o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

V případě, že žák či pedagogický pracovník vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, postupuje škola dle manuálu MŠMT.

 

 

 

Vážení rodiče,

na základě opatření Ministerstva školství se letos neuskuteční klasický zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.
Rodiče nebo zákonní zástupci pouze podají žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to v období od 4. 5.2020 do 14.5.2020. Žádost je možno podat datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem či poslat poštou. K vyplněné a podepsané Žádosti o přijetí (nevyplňujte kolonku určenou pro pediatra) přiložte Čestné prohlášení zákonného dítěte k očkování a jako přílohu přidejte kopii očkovací průkazu a kopii rodného listu dítěte.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.docx (32766)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ.docx (15881)

 

Vážení rodiče,

zatím Vám nemůžeme podat informaci, zda a za jakých podmínek bude škola od 25. května opět otevřena. Čekáme, až Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast žáků ve školách. 

Po vydání "manuálu" MŠMT uděláme průzkum mezi vámi rodiči, abychom zjistili, kolik z vás pošle své děti do školy a poté vyhodnotíme, zda jsme schopni zajistit provoz jak po stránce prostorové tak personální.

Přeji Vám hlavně pevné zdraví, dobrou náladu a děkuji za dosavadní spolupráci.

 

 

Ve Strahovicích 28. 4. 2020

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Seznam žáků přijatých do 1.ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2020/2021

 

Registrační číslo:       1/2020

Registrační číslo:       2/2020

Registrační číslo:       3/2020

Registrační číslo:       4/2020

Registrační číslo:       5/2020

Registrační číslo:       6/2020

Registrační číslo:       7/2020

Registrační číslo:       8/2020

 

 

 

Ve Strahovicích 23. 4. 2020

 

                                              

 

                       

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Zábavné učení pro předškoláčky4

Milí předškoláčci,
 jistě se vám již stýská po školce. A brzy se z vás již stanou školáci, proto máme pro vás připraveno pár zajímavých úkolů na procvičování. Přejeme vám příjemné a hravé dny. 
Úkoly naleznetev sekci Mateřská škola nebo na tomto odkazu https://zs-strahovice.cms.webnode.cz/materska-skola/
 

NÁVOD NA DOMÁCÍ ÚKOLY V PROSTŘEDÍ ŠKOLA ONLINE

V současné době pozvolna přecházíme na školní informační systém ŠkolaOnLine. Již by všichni žáci a jejich zákonní zástupci měli mít ve svých schránkách přihlašovací údaje potřebné k registraci. Mnoho z vás již na tento systém přešlo a žáci poslali první vypracované úkoly. Kromě úkolů zde naleznete i inspiraci na dobrovnolné zábavné online procvičování učiva. 

 Pokud by se vyskytl jakýkoli problém, volejte na tel. 731 172 398 popř. pište na mail zs.strahovice@seznam.cz ři mě kontaktujte přes Školu Online.

Níže nalznete návod, jak s modulem DOmácí úkoly jednoduše pracovat.

Přeji mnoho úspěchů a především pevné zdraví.

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Obrázkový návod na domácí úkoly

Obrázkový návod na domácí úkoly.pdf 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče,

na základě opatření Ministerstva školství se letos neuskuteční klasický zápis dětí do budoucí I. třídy.
Rodiče nebo zákonní zástupci pouze podají žádost o přijetí k povinné školní docházce, a to v období od 6.4.2020 do 20.4.2020.Žádost je možno podat datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem či poslat poštou. K Žádosti o přijetí přiložte kopii rodného listu dítěte.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2020-21pdff.

 

 

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

Vážení rodiče, 
učivo pro žáky budeme zasílat elektronickou cestou na Vaše e-mailové adresy. Kontrolujte si proto denně Vaše 
e-mailové schránky. Průběžně budeme vkládat učivo na jednotlivé dny. 
Žáci mohou také zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUČ+, které v naši výuce využíváme. Stačí, když se zaregistrují jako studenti na  www.ucebnice-online.cz  Kteroukoli MIUČ+ pak mohou zdarma používat 30 dní. 
 
Pro výuku matematiky jsou navíc k distpozici výuková videa nawww.matyskova-matematika.cz obsahujíjí výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic- žáci tak mohou pracovat podle něj.
Dále mohou žáci využívat webové stránky www.skolakov.eu

 

Ošetřovné

Rodiče dětí ve věku do 13 let, které s nimi sdílejí stejné bydliště, mají nárok na ošetřovné.
Potvrzení pro ošetřovné vydává škola. Pokud ho potřebujete, spojte se s paní ředitelkou na telefonu 731 172 398 nebo napište na mail zs.strahovice@seznam.cz.

 

Vážení rodiče, 
vzhledem k vývoji situace bude od pondělka 16.3.2020 až do odvolání Mateřská škola Strahovice uzavřena. 
Děkujeme za pochopení. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE!!!

Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě a s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu bude Základní škola Strahovice od středy 11.března 2020 až do odvolání uzavřena. Na mateřské školy se  opatření nevztahuje.

Průběžné informace zde budeme zveřejňovat. 

 

Děkujeme  sponzorům dětského maškarního plesu

ve Strahovicích  a také všem, kteří se podíleni na jeho organizaci

SPONZOŘI:

Obec Strahovice

ALUKAP AL s.r.o.  

ENPRO Energo s.r.o

Jan Engliš

Kofola a.s.

ha-vel internet s.r.o.

PF Plasty CZ s.r.o. 

Rodiče žáků ZŠ a MŠ Strahovice

 

Ve čtvrtek 21.11. v době od 14.00 do 16.00 se konají třídní schůzky. Těšíme se na Vaši účast. 
 
POZOR ZMĚNA!!!  V PÁTEK ODJEZD OD ŠKOLY JIŽ V 7.10 HODIN
 
V pátek 15.11. jedeme do Světa techniky v Ostravě. Odjezd od školy v 7.10, návrat okolo 12.00. S sebou: svačinku, pití, peníze na drobnou útratu. Komu bývá během jízdy nevolno, vezme si  kinedryl a to také na cestu zpět.
Ve Čtvrtek 31.10.2019 proběhne na naší škole preventivní program 
 
" SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ ZOUBKŮ". 
 
Prosíme, aby si děti  ve čvrtek vzaly ZUBNÍ KARTÁČEK
                                                                                                                                                           
 
 
 
 
V pátek 11.10.2019 jedeme do kina v Bolaticích. 
Na programu: Tajný život mazlíčků 2. 
Děti si mohou vzít peníze na drobnou útratu. 
Odjezd od školy v 8.00 hodin, návrat po 4. vyučovací hodině. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DnFdlrc5508

 

                                      

 

koloběžkové závody

PARKOUR
Kroužek začne 30.9.2019 a bude probíhat každé pondělí od 13:30 – 14:30hod.
 
FLORBAL
Kroužek začne 7.10.2019 a bude probíhat každé druhé pondělí od 15:30 – 17:00hod. Cena tohoto kroužku bude 300,-Kč na pololetí.
Co bude dítě potřebovat?
Sportovní oblečení, vhodnou obuv do tělocvičny a florbalovou hokejku.
 
Keramický kroužek - I.pol.
Kroužek začne 1.10.2019 a bude probíhat každé úterý od 15:00hod. Cena tohoto kroužku bude 40.-Kč na měsíc. V této ceně je započtena pouze hlína, glazura a různé pomůcky (špejle, špachtle, válečky, atd.). Tento finanční příspěvek bude vybírán v měsíci říjnu a to na 1. pololetí(říjen - leden)tj. 160.-Kč.
Co dítě bude potřebovat?
Pracovní oděv, ručník.
 
VYBÍJENÁ
Kroužek začne 2.10.2019 a bude probíhat každou středu od 15.00 -16.00hod. Dítě potřebuje sportovní oblečení a vhodnou obuv do tělocvičny.
 
 
 
 
 

 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Od 26.9.2019 bude ve škole opět otevřená knihovna.

 

Výpůjční doba:

ČTVRTEK 14.00 – 14:30 hod.,

nebo po domluvě 

 

Knižní fond bude dle možností průběžně doplňován.

Řád knihovny je k nahlédnutí ve škole.

 

Стих про меня

Společné třídní schůzky se konají ve čtvrtek 19.9.2019 v 16.00 hodin ve škole. 
Těšíme se na Vaši účast.
 
pedagogický sbor
 
Výsledek obrázku pro třídní schůzky
23. 9. 2019 jedeme se žáky 1. – 5. ročníku na exkurzi do Záchranné stanice Bartošovice, která bude zaměřena na ekologickou výchovu.
 Odjezd od školy 7:55, předpokládaný návrat kolem 13:30. S sebou si děti vezmou baťůžek (svačinu, pití, pláštěnku), pohodlnou obuv, teplé oblečení, kinedryl.
 Oběd bude ve ŠJ po příjezdu z exkurze.
csopnj.cz/
 

Výsledek obrázku pro záchranná stanice bartošovice

 

 

 

Je Vaše dítě zvídavé?

Rádo něco zkoumá, bádá?

PŘHLASTE SVÉ DÍTĚ DO VĚDECKÉHO KROUŽKU

Výsledek obrázku pro veselá věda

Kroužek povede každé pondělí od 14.00 do 15.00 paní učitelka Lenka Zavodančíková. Pokud jste se rozhodli své dítě přihlásit, musíte tak učinit přes webové stánky www.veselaveda.cz.
Každé dítě, každý týden, obdrží nový materiál k pokusům.

 

 

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky. Letos od 30.září

 

 

Výsledek obrázku pro veselá věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky. Letos od 30.září

 

 

Děkujeme

Vaše Veselá věda

 

Slavnostní zahájení školního roku proběhne 

v pondělí 2. září v 8:00 hodin

na tartanovém hřišti u ZŠ.

Těšíme se na Vás

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Na výdaje na školáka lze žádat úřad práce o jednorázovou dávku

 

Na pořízení pomůcek do školy, zájmové kroužky, školu v přírodě nebo školní obědy lze využít jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Řada rodičů-samoživitelů a nemajetných rodin o této možnosti neví.

 Celková částka vyplacená jedné rodině za kalendářní rok může být maximálně 34 100 Kč.

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/na-vydaje-na-skolaka-lze-zadat-urad-prace-o-jednorazovou-davku/

Seznam školních potřeb pro budoucí prvňáčky
 naleznete zde: Školní potřeby
Výsledek obrázku pro školní potřeby

Dne 23. června 2019 proběhl Den plný her.

Děkujeme všem, kdo pomohli s organizováním této milé akce.

Poděkování také patří v neposlední řadě sponzorům, kterými jsou:

 

OBEC STRAHOVICE

HA-VEL INTERNET, S.R.O.

ALUKAP S.R.O.

DM VEČEREK

AUTODOPRAVA ENGLIŠ

RODIČE DĚTÍ A ŽÁKŮ

 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu  vzdělávání

pro školní rok 2019/2020

 

Registrační číslo:    1/2019

Registrační číslo:    2/2019

Registrační číslo:    3/2019

Registrační číslo:    4/2019

Registrační číslo:    5/2019

Registrační číslo:    6/2019

Registrační číslo:    7/2019

Registrační číslo:    8/2019

Registrační číslo:    9/2019

Registrační číslo:  10/2019

 

Ve Strahovicích 21. 5. 2019

            Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Odkaz na webové stránky  k vyplnění SCIO dotazníků pro rodiče najdete zde: www.sciodat.cz

 

 

 

Výsledek obrázku pro SCIO

 

Školní družina při ZŠ a MŠ Strahovice pořádá

VÝSTAVU LEGA

Výsledek obrázku pro lego příběh

DNE 25. 4. 2019  

OD 14:00 DO 16:00 HODIN

V  PROSTORÁCH ZŠ

Výstavu budou tvořit pouze modely „vlastní výroby“ od žáků naší školy.

Výsledek obrázku pro planetárium
 
V úterý 23.4. 2019, u příležitosti DNE ZEMĚ, pojedeme do PLANETÁRIA. Odjezd v 8.45 (1. hodinu se učíme dle rozvrhu), návrat okolo 13.00 hodin, pak oběd, ŠD. S sebou: pití, svačinku, peníze na drobnou útratu v bufetu).

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2019/2020

 

Registrační číslo:    1/2019

Registrační číslo:    2/2019

Registrační číslo:    3/2019

Registrační číslo:    4/2019

Registrační číslo:    5/2019

Registrační číslo:    6/2019

Registrační číslo:    7/2019

 

 

Ve Strahovicích 9. 4. 2019

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Noc s knihou

Dne 2. 4. 2019 od 18 hodin proběhne v prostorách ZŠ završení akce „Čteme dětem v měsíci březnu“. Tuto akci podpoří také paní starostka, která rovněž přijde dětem přečíst úryvek ze své oblíbené knihy. Žáci budou plnit aktivity vedoucí k rozvoji čtenářské gramotnosti. Celý večer bude inspirován životem Antoina de Saint-Exupéryho a jeho Malým princem. A na závěr žáci shlédnou pohádku Malý princ. Pití a večeře (pizza) bude zajištěna, větším jedlíkům můžete ještě přibalit něco navíc. Připravte dětem svačinku na druhý den (snídaně + svačinka). S sebou si žáci přinesou aktovku, oblečení na spaní a na druhý den, karimatku, spacák, polštářek,kartáček na zuby, pastu, baterku a oblíbenou knihu na čtení.

 

Související obrázek

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Strahovicích oznamuje, že z vážných provozních důvodů bude na pondělí a úterý 18. – 19. 3. 2019  vyhlášeno v základní škole ředitelské volno.

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Pozor, změna odjezdu. Sraz dětí před školou již v půl osmé, pak odjezd. Po příjezdu se ještě učíme dle rozvrhu. 

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

Dne 8.3.2019 se zúčastní žáci školy projektu "Polytechnika"

Místo konání: Kulturní dům Služovice

Čas konání: 10:30 - 12:30 (návrat cca ve 13:00 hodin, náboženství odpadá)

Žáci si projdou 7 stanovišť, zaměřených např. na bezpečnost práce, pokrývačcství - pokládku krytiny, Kominictví - čištění komínu; seznámí se s měřicí technikou, vyzkouší si práci s rozličným nářadím, opomenuto nebude ani téma životního prostředí.

Podobná akce již proběhla loni ve Služovicích.

Celá akce, včetně dopravy, bude hrazena z prostředků projektu MAP II. 

Milí rodiče, 

nedávno byla Vašim dětem předána hesla k portálu PROŠKOLY.CZ (vlepeno v žákovské knížce), který umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Jsou zde k dispozici i testy z českého a anglického jazyka . Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Více informací naleznete zde. https://www.proskoly.cz/rodice

 

 

 

Odhalení rizikových oblastí   

 dotazníkové šetření na naší škole!!!

Dotazník Odhalení rizikových oblastí je zaměřen na orientační šetření žáků/tříd s rizikem či projevy sociálně patologického chování.  Problémový index tříd až v 10 rizikových oblastech - Škola, Volný čas, Chování, Zdravotní stav, Psychika, Sociální zdatnost, Rodina, Pracovní návyky, Vztahy.

Vyplnění dotazníku na počítači netrvá žákům více než 30 minut a podle výsledků, které máte jako třídní učitel či metodik prevence okamžitě k dispozici, pak můžete pro jednotlivé třídy či skupiny snadněji vybírat či připravovat vhodné programy intervence apod.

Dotazníky budeme vyplňovat v období od 11.2 2019 do 8.3.2019 u žáků 3., 4. a 5. ročníku. Možnost vyplnit dotazníky mají žáci také doma, u svého počítače. 

Více informací naleznete zde. www.proskoly.cz

 

 

Výsledek obrázku pro www.proskoly.cz   

 

Procvičování AJ pro žáky 3. a 4. ročníku naleznete na tomto odkazu.

https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs

 

 

ARCHIV 2018/2019

01.02.2019 09:18

MAškarní ples 2019

12.11.2018 14:32

Jedeme na Mistrovství světa ve florbalu

  ŽIJEME SPORTEM! Žáci 5. ročníku jedou v pátek 7.12.2018 do Prahy na Mistrovství světa ve florbale. ŽIJEME SPORTEM! Žáci 5. ročníku jedou v pátek 7.12.2018 do Prahy na Mistrovství světa ve florbale.  
12.10.2018 14:30

Pochod strašidel 2018

20.09.2018 08:57

Drakiáda

19.09.2018 08:57

Trénink s olympionikem

V ÚTERÝ 25.9.2018 PROBĚHNE NA NAŠÍ ŠKLE TRÉNINK  S OLYMPIONIKEM!!!
01.09.2018 07:00

Informace pro rodiče

Ředitelka školy informuje, že byl vydán Školní řád, Vnitřní řád školní družiny a Vnitřní řád školní jídelny. 

V ÚTERÝ 25.9.2018 PROBĚHNE NA NAŠÍ ŠKLE TRÉNINK 
S OLYMPIONIKEM!!!

V pátek 21.9.2018 v dopoledních hodinách proběhne preventivní program se psem Sorbonem.

 
Informace o tomto preventivním progamu můžete najít zde: :www.zaps.cz/programy/sorbon-pes-fotbalista/
Výsledek obrázku pro pes sorbon
Od úterka 18.9.2018 bude PLAVÁNÍ.
Odjezd po 3. vyučovací hodině, návrat okolo 13.15.hod. 
S sebou: podepsanou igelitovou tašku, ručník, plavky, mýdlo.
 
 
                                                                                          Výsledek obrázku pro plavání

 

Milí rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ, zveme Vás na 

společné třídní schůzky,

 které se uskuteční ve čtvrtek 13.9.2018  od 17:00 hodin na chatě Královna.

Tekuté občerstvení zajištěno. Sladké a slané občerstvení necháme na Vás. Probereme důležité organizační záležitosti, dostanete podstatné informace o akcích v tomto školním roce, škole v přírodě, nových i stávajících zájmových kroužcích, můžete se nás zeptat, na co potřebujete.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Strahovice

 

 

 

 Výsledek obrázku pro prevence kyberšikany

Znáte bezpečné chování při práci s internetem?  
Víte, co ve volném čase dělají na internetu Vaše děti? 
Znáte pojem  kyberšikana?  
Získejte více informací o této problematice na

 www.kybersikana.eu

Mgr. Lenka Zavodančíková, metodik prevence

 
Také učení může být zábavné!
K procvičování a upevňování učiva můžete využít tyto webové stránky:
 

www.umimematiku.cz

www.umimecesky.cz

www.umimeanglicky.cz

www.proskoly.cz

 

Výsledek obrázku pro kids and pc

Odkazy na tyto stránky najdete také v sekci Zajímavé odkazy.

Mgr. Lenka Zavodančíková

Archiv 2017/2018

11.08.2018 15:14

Zahájení školního roku

    SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019     Nový školní rok bude zahájen   v pondělí 3. září v 9:00 hodin    na tartanovém hřišti.   Těšíme se na Vás   Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019     Nový školní rok bude zahájen   v pondělí 3. září v 9:00 hodin    na tartanovém hřišti.   Těšíme se na Vás   Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy  
16.06.2018 15:28

Den otevřených dveří

FOTOGRAFIE Z LETOŠNÍHO DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ https://skolastrahovice.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri_15.5.2018/  
16.06.2018 15:28

FOTOGALERIE Z HASIČSKÉHO DNE 25.5.2018

FOTOGALERIE Z HASIČSKÉHO DNE 25.5.2018
16.06.2018 15:26

Reportáž z dopravního odpoledne

Reportáž z dopravního odpoledne 27.4.2018

Aktuality

06.06.2017 13:40

Ukončení kroužků

UKONČENÍ KROUŽKŮ: Keramický kroužek: 30.5.2017 Vybíjená: 31.6.2017 Stolní tenis: 1.6.2017   Prosím rodiče, aby upřesnili odchod  ze školní družiny v měsíci červen.
06.06.2017 11:08

Školní výlet 2017

ŠKOLNÍ VÝLET V PONDĚLÍ 12. 6. 2017    Trasa: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Ranč Bučiska Odjezd od školy 7:00 hod., předpokládaný návrat okolo 17:45 hod. Program: Ø  Prohlídka Valašského muzea v přírodě (průvodce) Ø  Přejezd autobusem – Ranč...
20.05.2017 11:09

Sběr papíru a víček

SBĚR STARÉHO PAPÍRU   Základní škola ve Strahovicích vyhlašuje soutěž ve sběru starého papíru. Papír musí být pevně svázán do balíčku, aby se s ním dalo lehce manipulovat. Knihy musí být bez pevné vazby a kartón svázaný odděleně. Konec soutěže - středa 31.5. 2017.   SBĚR VÍČEK...
16.05.2017 12:17

Volné pracovní místo

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace,  přijme na zástup od 1. 9. 2017 do 31. 9. 2018 učitele/učitelku s kvalifikací pro 1. stupeň ZŠ,   na úvazek 0,091.   Své životopisy posílejte na e-mail zs.strahovice@seznam.cz. Mgr. Irena Juchelková,...

Aktuality

14.12.2015 17:42

POZVÁNKA NA ŽIVÝ BETLÉM

05.12.2015 15:40

PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ, BESÍDKY

Pondělí 21.12. Pečení vánočního cukroví – žáci si přinesou – zástěru, váleček, vykrajovátka na...
01.06.2015 15:39

DĚTSKÝ DEN

13.03.2015 15:30

ŘEDITELSKÉ VOLNO

    Vážení rodiče, vzhledem k úmrtí ředitelky školy bude v den jejího pohřbu,...

Aktuality

06.11.2013 15:13

Polsko-český projekt Poskytování první pomoci

Polsko-český projekt  "POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI" Naše škola i nadále spolupracuje se...
01.09.2013 17:51

Vítejte v novém školním roce

Milí žáci, vítejte zpátky ve škole! Ať se vám v novém školním roce dobře daří a...
03.07.2013 07:17

Rozloučení s páťáky

Dne 27.6.2013 si žáci 5. ročníku připravili pod vedením své třídní učitelky Mgr. Andrey...

Aktuality

12.06.2012 10:02

Termíny kroužků

  Poslední termíny kroužků Vybíjená             13.6.2012 Stolní tenis         14.6.2012 Keramika           ...
11.06.2012 13:56

Sportovní akce v rámci partnerského projektu

Projekt SPORT SPOJUJE GENERACE I NÁRODY Projekt si klade za cíl pomocí sportovních setkání obyvatel partnerských obcí Strahovic a Krzanowic posílit společné historické vazby. První akce proběhne 15. června 2012 ve Strahovicích. Bude se jednat o sportovní setkání rodin, dětí, mládeže a...
08.06.2012 12:05

Školní vlastivědný výlet 1. ročníku - sdělení rodičům

  1. ročník - ŠKOLNÍ VÝLET Ve čtvrtek dne 14.06.2012 pojedeme na školní vlastivědný výlet. Plán cesty:   -    Sraz  v 7,30 hodin u školy Kopřivnice -  Technické muzeum Tatra, expozice Emila a Dany Zátopkových Štramberská Trúba – 166...
07.06.2012 12:12

Platba za dopravu do Opavy

Děti, které byly 1. června v Opavě v Muzeu a na výstavě nechť prosím přinesou do školy 40,- Kč na autobus. Děkujeme.
05.06.2012 20:30

Výlet do Polska

POZOR! ZMĚNA! DLE AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT ZE ŠKOLNÍHO VÝLETU DO JELENIE GORY  KOLEM 21:00 HODIN !!!!!!
05.06.2012 10:00

ŠKOLNÍ VÝLET 1. ROČNÍK

PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE Žáci z 1. třídy pojedou na školní výlet ve čtvrtek 14. června. Cíl výletu Štramberk, Hukvaldy.
04.06.2012 13:01

Cykloturistika

  CYKLOTURISTIKA V úterý 5.6.2012, sraz u školy v 15,00 hodin Trasa:  ZŠ Strahovice – les (Brůdek) – směr cyklotrasa na Bohuslavice – odbočíme na pstruží farmu – Bělá – Chuchelná – Strahovice Předpokládaný příjezd: nejpozději v 18,00 hodin Děti musí mít...
28.05.2012 10:54

Den dětí

  3. - 4. ročník V pátek  1.6.  jede  3. – 5. ročník do Opavy na interaktivní výstavu „Tvoje správná volba“, kde se děti formou hry seznámí se škodlivostí návykových látek. Dále navštívíme nově zrekonstruované Slezské muzeum v Opavě. Na vstup do muzea vybíráme...
24.05.2012 09:48

Soutěž

  DNE 25.5.2012  POŘÁDÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA TURNAJ VE HŘE: ,,HÁDEJ, HÁDEJ, HÁDAČI!“   ZAČÁTEK TURNAJE JE VE 14.30hod. VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. STARTOVNÉ JE 10,-Kč. Na všechny soutěžící se těší školní družina.
24.05.2012 08:50

Cykloturistika

CYKLOTURISTIKA V úterý 29.5.2012 Sraz u školy v 15:00 hodin Trasa: škola - les (Brůdek) - Albertovec - Kobeřice - Strahovský dvůr - Strahovice Předpokládaný příjezd v 18:00 hodin

Aktuality

06.11.2013 15:13

Polsko-český projekt Poskytování první pomoci

Polsko-český projekt  "POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI" Naše škola i nadále spolupracuje se ZŠ v Ratiboři. Letos se účastníme projektu zaměřeného na poskytování první pomoci. Cílem projektu je ovlivnit děti systematickou výukou „první pomoci“ prostřednictvím předání teoretických...
01.09.2013 17:51

Vítejte v novém školním roce

Milí žáci, vítejte zpátky ve škole! Ať se vám v novém školním roce dobře daří a práce vám jde od ruky. Milí prvňáčci, 2. září je pro Vás velkým dnem, neboť se stáváte školáky. Dovolte nám, abychom Vás přivítali v budově, kam budete chodit po celých pět let. V budově, kde se naučíte spoustu...
03.07.2013 07:17

Rozloučení s páťáky

Dne 27.6.2013 si žáci 5. ročníku připravili pod vedením své třídní učitelky Mgr. Andrey Starečkové kulturní vystoupení pro své spolužáky, učitele, rodiče a prarodiče. Žáci 4. ročníku zde na oplátku zahráli páťákům, s nimiž chodili do jedné třídy, pohádku Karla Jaromíra Erbena. Videa z této akce...
03.07.2013 07:01

Zahradní slavnost v MŠ

Dne 9.6.2013 se v prostorách zahrady mateřské školy konala slavnost u příležitosti Dne dětí. ZDE naleznete videozáznam z této akce.     
28.06.2013 12:00

Prázdniny jsou tady!

Přejeme všem dětem hezké prázdniny!                                                       ...
24.05.2013 00:07

ÚČASTNÍME SE SOUTĚŽE

Podpořte žáky naší školy a pošlete jim hlas v soutěži RECYKLOVANÉ POHÁDKY na  stránkách https://www.recyklovanepohadky.cz/soutezni-obrazky/strana. Obrázky naleznete hne na první straně.  
12.05.2013 14:54

Zahradní slavnost

  Klub rodičů při MŠ Strahovice pořádá v sobotu 25. května 2013 od 15 hod. na zahradě MŠ ZAHRADNÍ SLAVNOST Pro všechny, kteří se chtějí bavit jsou připraveny soutěže a zábavné hry pro děti,  skákací hrad, kolo štěstí, občerstvení a také vystoupení rodičů. Srdečně zveme  
09.05.2013 12:58

FOCENÍ TŘÍD

Zítra v pátek 10.5.2013 FOCENÍ TŘÍD!!!
30.04.2013 10:48

SBĚR PAPÍRU A VÍČEK Z PET LAHVÍ

SBĚR STARÉHO PAPÍRU   Základní škola ve Strahovicích vyhlašuje soutěž ve sběru starého papíru. Papír musí být pevně svázán do balíčku, aby se s ním dalo lehce manipulovat. Knihy musí být bez pevné vazby a kartón svázaný odděleně. Sběr starého papíru proběhne poslední týden v květnu...
30.04.2013 10:00

PRV - procvičování pro třeťáky

   https://skolakov.webnode.cz/prvouka-3-trida/ 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace

ŘEDITELKA zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice, https://www.strahovice.cz/


ID datové schránky: hbrmhug

E-MAIL
ZŠ učitelé: skolastrahovice@seznam.cz
MŠ: ms.strahovice@email.cz

Základní škola- sborovna 553 650 587
Ředitelka školy - ředitelna 553 775 424, 731 172 398
Školní družina: 553 775 425
Jídelna: 553 662 620
Mateřská škola: 553 650 551

Vyhledávání

Prezentace naší školy v anglickém jazyce

  

https://prezi.com/view/RbWR2Tq3oQS9oAKVn1ym/

DIGITALIZUJEME ŠKOLU 

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

Naše škola je zapojena do projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (dále také „OKAP“, „projekt“), číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, klíčová aktivita g3 ABAKU

Projekt ŠABLONY III CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021459 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta, sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit.

Doba realizace: 1. 9. 2021- 30. 6. 2023. 

Výše podpory: 487 228,00 Kč.

 

 

                                                                                         Výsledek obrázku pro veselá věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  

 www.veselaveda.cz

 

 

 

 

  

Projekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Doba realizace: 1. 2. 2017- 31. 1. 2019 Výše podpory: 361 477 Kč

 

 

Ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě jsme se zapjili do projektu "Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázky školy, rodiny, okolí".


 

Výsledek obrázku pro zachranny-kruh

jazykové kurzy za 120,- Kč

Vážení rodiče,

jazykové kurzy za výhodné ceny jsou již spuštěny! Informace Vám byly poslány na Vaše e-maily. 

Pro Vás, kteří by ještě měli zájem se do jakéhokoli online kurzu přihlásit, nabídka pokračuje. Stále přinášíme Vám a Vašim dětem zajímavou a velice výhodnou nabídku jazykových kurzů přes internet, kterou jsme získali jako škola, která se zapojila se společností Online jazyky do Výzvy MŠMT.

 Můžete si pro sebe nebo své dítě vybrat jazykový kurz, který vyhovuje Vaší jazykové úrovni. Normální cena kurzu je 2490,- Kč. Pro vás platí zvýhodněná cena 120,- Kč za kurz.

 Díky ohlasům více než 400 škol jsou kurzy metodicky upraveny, aby vyhovovaly i těm nejmenším. 

 Abyste dostali výhodnou cenu, je nutno objednat kurz přes naši školu. Máte-li o koupi jednoho či více kurzů zájem, napište na adresu zs.strahovice@seznam.cz název kurzu, vaše telefonní číslo, jméno  a název e-mailové adresy, která bude sloužit jako Vaše přihlašovací jméno. Pokyny k platbě obdržíte v následujícím měsíci.

 

 

Zúčastnili jsme se... Najdete nás na plakátu?

 

https://www.slunecno.cz/
TOPlist

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode