V pátek 11.10.2019 jedeme do kina v Bolaticích. 
Na programu: Tajný život mazlíčků 2. 
Děti si mohou vzít peníze na drobnou útratu. 
Odjezd od školy v 8.00 hodin, návrat po 4. vyučovací hodině. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DnFdlrc5508

 

                                      

 

koloběžkové závody

PARKOUR
Kroužek začne 30.9.2019 a bude probíhat každé pondělí od 13:30 – 14:30hod.
 
FLORBAL
Kroužek začne 7.10.2019 a bude probíhat každé druhé pondělí od 15:30 – 17:00hod. Cena tohoto kroužku bude 300,-Kč na pololetí.
Co bude dítě potřebovat?
Sportovní oblečení, vhodnou obuv do tělocvičny a florbalovou hokejku.
 
Keramický kroužek - I.pol.
Kroužek začne 1.10.2019 a bude probíhat každé úterý od 15:00hod. Cena tohoto kroužku bude 40.-Kč na měsíc. V této ceně je započtena pouze hlína, glazura a různé pomůcky (špejle, špachtle, válečky, atd.). Tento finanční příspěvek bude vybírán v měsíci říjnu a to na 1. pololetí(říjen - leden)tj. 160.-Kč.
Co dítě bude potřebovat?
Pracovní oděv, ručník.
 
VYBÍJENÁ
Kroužek začne 2.10.2019 a bude probíhat každou středu od 15.00 -16.00hod. Dítě potřebuje sportovní oblečení a vhodnou obuv do tělocvičny.
 
 
 
 
 

 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Od 26.9.2019 bude ve škole opět otevřená knihovna.

 

Výpůjční doba:

ČTVRTEK 14.00 – 14:30 hod.,

nebo po domluvě 

 

Knižní fond bude dle možností průběžně doplňován.

Řád knihovny je k nahlédnutí ve škole.

 

Стих про меня

Společné třídní schůzky se konají ve čtvrtek 19.9.2019 v 16.00 hodin ve škole. 
Těšíme se na Vaši účast.
 
pedagogický sbor
 
Výsledek obrázku pro třídní schůzky
23. 9. 2019 jedeme se žáky 1. – 5. ročníku na exkurzi do Záchranné stanice Bartošovice, která bude zaměřena na ekologickou výchovu.
 Odjezd od školy 7:55, předpokládaný návrat kolem 13:30. S sebou si děti vezmou baťůžek (svačinu, pití, pláštěnku), pohodlnou obuv, teplé oblečení, kinedryl.
 Oběd bude ve ŠJ po příjezdu z exkurze.
csopnj.cz/
 

Výsledek obrázku pro záchranná stanice bartošovice

 

 

 

Je Vaše dítě zvídavé?

Rádo něco zkoumá, bádá?

PŘHLASTE SVÉ DÍTĚ DO VĚDECKÉHO KROUŽKU

Výsledek obrázku pro veselá věda

Kroužek povede každé pondělí od 14.00 do 15.00 paní učitelka Lenka Zavodančíková. Pokud jste se rozhodli své dítě přihlásit, musíte tak učinit přes webové stánky www.veselaveda.cz.
Každé dítě, každý týden, obdrží nový materiál k pokusům.

 

 

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky. Letos od 30.září

 

 

Výsledek obrázku pro veselá věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky. Letos od 30.září

 

 

Děkujeme

Vaše Veselá věda

 

Slavnostní zahájení školního roku proběhne 

v pondělí 2. září v 8:00 hodin

na tartanovém hřišti u ZŠ.

Těšíme se na Vás

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Na výdaje na školáka lze žádat úřad práce o jednorázovou dávku

 

Na pořízení pomůcek do školy, zájmové kroužky, školu v přírodě nebo školní obědy lze využít jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Řada rodičů-samoživitelů a nemajetných rodin o této možnosti neví.

 Celková částka vyplacená jedné rodině za kalendářní rok může být maximálně 34 100 Kč.

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/na-vydaje-na-skolaka-lze-zadat-urad-prace-o-jednorazovou-davku/

Seznam školních potřeb pro budoucí prvňáčky
 naleznete zde: Školní potřeby
Výsledek obrázku pro školní potřeby

Dne 23. června 2019 proběhl Den plný her.

Děkujeme všem, kdo pomohli s organizováním této milé akce.

Poděkování také patří v neposlední řadě sponzorům, kterými jsou:

 

OBEC STRAHOVICE

HA-VEL INTERNET, S.R.O.

ALUKAP S.R.O.

DM VEČEREK

AUTODOPRAVA ENGLIŠ

RODIČE DĚTÍ A ŽÁKŮ

 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu  vzdělávání

pro školní rok 2019/2020

 

Registrační číslo:    1/2019

Registrační číslo:    2/2019

Registrační číslo:    3/2019

Registrační číslo:    4/2019

Registrační číslo:    5/2019

Registrační číslo:    6/2019

Registrační číslo:    7/2019

Registrační číslo:    8/2019

Registrační číslo:    9/2019

Registrační číslo:  10/2019

 

Ve Strahovicích 21. 5. 2019

            Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Odkaz na webové stránky  k vyplnění SCIO dotazníků pro rodiče najdete zde: www.sciodat.cz

 

 

 

Výsledek obrázku pro SCIO

 

Školní družina při ZŠ a MŠ Strahovice pořádá

VÝSTAVU LEGA

Výsledek obrázku pro lego příběh

DNE 25. 4. 2019  

OD 14:00 DO 16:00 HODIN

V  PROSTORÁCH ZŠ

Výstavu budou tvořit pouze modely „vlastní výroby“ od žáků naší školy.

Výsledek obrázku pro planetárium
 
V úterý 23.4. 2019, u příležitosti DNE ZEMĚ, pojedeme do PLANETÁRIA. Odjezd v 8.45 (1. hodinu se učíme dle rozvrhu), návrat okolo 13.00 hodin, pak oběd, ŠD. S sebou: pití, svačinku, peníze na drobnou útratu v bufetu).

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2019/2020

 

Registrační číslo:    1/2019

Registrační číslo:    2/2019

Registrační číslo:    3/2019

Registrační číslo:    4/2019

Registrační číslo:    5/2019

Registrační číslo:    6/2019

Registrační číslo:    7/2019

 

 

Ve Strahovicích 9. 4. 2019

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Noc s knihou

Dne 2. 4. 2019 od 18 hodin proběhne v prostorách ZŠ završení akce „Čteme dětem v měsíci březnu“. Tuto akci podpoří také paní starostka, která rovněž přijde dětem přečíst úryvek ze své oblíbené knihy. Žáci budou plnit aktivity vedoucí k rozvoji čtenářské gramotnosti. Celý večer bude inspirován životem Antoina de Saint-Exupéryho a jeho Malým princem. A na závěr žáci shlédnou pohádku Malý princ. Pití a večeře (pizza) bude zajištěna, větším jedlíkům můžete ještě přibalit něco navíc. Připravte dětem svačinku na druhý den (snídaně + svačinka). S sebou si žáci přinesou aktovku, oblečení na spaní a na druhý den, karimatku, spacák, polštářek,kartáček na zuby, pastu, baterku a oblíbenou knihu na čtení.

 

Související obrázek

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Strahovicích oznamuje, že z vážných provozních důvodů bude na pondělí a úterý 18. – 19. 3. 2019  vyhlášeno v základní škole ředitelské volno.

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Pozor, změna odjezdu. Sraz dětí před školou již v půl osmé, pak odjezd. Po příjezdu se ještě učíme dle rozvrhu. 

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

Dne 8.3.2019 se zúčastní žáci školy projektu "Polytechnika"

Místo konání: Kulturní dům Služovice

Čas konání: 10:30 - 12:30 (návrat cca ve 13:00 hodin, náboženství odpadá)

Žáci si projdou 7 stanovišť, zaměřených např. na bezpečnost práce, pokrývačcství - pokládku krytiny, Kominictví - čištění komínu; seznámí se s měřicí technikou, vyzkouší si práci s rozličným nářadím, opomenuto nebude ani téma životního prostředí.

Podobná akce již proběhla loni ve Služovicích.

Celá akce, včetně dopravy, bude hrazena z prostředků projektu MAP II. 

Milí rodiče, 

nedávno byla Vašim dětem předána hesla k portálu PROŠKOLY.CZ (vlepeno v žákovské knížce), který umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Jsou zde k dispozici i testy z českého a anglického jazyka . Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Více informací naleznete zde. https://www.proskoly.cz/rodice

 

 

 

Odhalení rizikových oblastí   

 dotazníkové šetření na naší škole!!!

Dotazník Odhalení rizikových oblastí je zaměřen na orientační šetření žáků/tříd s rizikem či projevy sociálně patologického chování.  Problémový index tříd až v 10 rizikových oblastech - Škola, Volný čas, Chování, Zdravotní stav, Psychika, Sociální zdatnost, Rodina, Pracovní návyky, Vztahy.

Vyplnění dotazníku na počítači netrvá žákům více než 30 minut a podle výsledků, které máte jako třídní učitel či metodik prevence okamžitě k dispozici, pak můžete pro jednotlivé třídy či skupiny snadněji vybírat či připravovat vhodné programy intervence apod.

Dotazníky budeme vyplňovat v období od 11.2 2019 do 8.3.2019 u žáků 3., 4. a 5. ročníku. Možnost vyplnit dotazníky mají žáci také doma, u svého počítače. 

Více informací naleznete zde. www.proskoly.cz

 

 

Výsledek obrázku pro www.proskoly.cz   

 

Procvičování AJ pro žáky 3. a 4. ročníku naleznete na tomto odkazu.

https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs

 

 

ARCHIV 2018/2019

01.02.2019 09:18

MAškarní ples 2019

12.11.2018 14:32

Jedeme na Mistrovství světa ve florbalu

  ŽIJEME SPORTEM! Žáci 5. ročníku jedou v pátek 7.12.2018 do Prahy na Mistrovství světa ve florbale. ŽIJEME SPORTEM! Žáci 5. ročníku jedou v pátek 7.12.2018 do Prahy na Mistrovství světa ve florbale.  
12.10.2018 14:30

Pochod strašidel 2018

20.09.2018 08:57

Drakiáda

19.09.2018 08:57

Trénink s olympionikem

V ÚTERÝ 25.9.2018 PROBĚHNE NA NAŠÍ ŠKLE TRÉNINK  S OLYMPIONIKEM!!!
01.09.2018 07:00

Informace pro rodiče

Ředitelka školy informuje, že byl vydán Školní řád, Vnitřní řád školní družiny a Vnitřní řád školní jídelny. 

V ÚTERÝ 25.9.2018 PROBĚHNE NA NAŠÍ ŠKLE TRÉNINK 
S OLYMPIONIKEM!!!

V pátek 21.9.2018 v dopoledních hodinách proběhne preventivní program se psem Sorbonem.

 
Informace o tomto preventivním progamu můžete najít zde: :www.zaps.cz/programy/sorbon-pes-fotbalista/
Výsledek obrázku pro pes sorbon
Od úterka 18.9.2018 bude PLAVÁNÍ.
Odjezd po 3. vyučovací hodině, návrat okolo 13.15.hod. 
S sebou: podepsanou igelitovou tašku, ručník, plavky, mýdlo.
 
 
                                                                                          Výsledek obrázku pro plavání

 

Milí rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ, zveme Vás na 

společné třídní schůzky,

 které se uskuteční ve čtvrtek 13.9.2018  od 17:00 hodin na chatě Královna.

Tekuté občerstvení zajištěno. Sladké a slané občerstvení necháme na Vás. Probereme důležité organizační záležitosti, dostanete podstatné informace o akcích v tomto školním roce, škole v přírodě, nových i stávajících zájmových kroužcích, můžete se nás zeptat, na co potřebujete.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Strahovice

 

 

 

 Výsledek obrázku pro prevence kyberšikany

Znáte bezpečné chování při práci s internetem?  
Víte, co ve volném čase dělají na internetu Vaše děti? 
Znáte pojem  kyberšikana?  
Získejte více informací o této problematice na

 www.kybersikana.eu

Mgr. Lenka Zavodančíková, metodik prevence

 
Také učení může být zábavné!
K procvičování a upevňování učiva můžete využít tyto webové stránky:
 

www.umimematiku.cz

www.umimecesky.cz

www.umimeanglicky.cz

www.proskoly.cz

 

Výsledek obrázku pro kids and pc

Odkazy na tyto stránky najdete také v sekci Zajímavé odkazy.

Mgr. Lenka Zavodančíková

Archiv 2017/2018

11.08.2018 15:14

Zahájení školního roku

    SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019     Nový školní rok bude zahájen   v pondělí 3. září v 9:00 hodin    na tartanovém hřišti.   Těšíme se na Vás   Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019     Nový školní rok bude zahájen   v pondělí 3. září v 9:00 hodin    na tartanovém hřišti.   Těšíme se na Vás   Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy  
16.06.2018 15:28

Den otevřených dveří

FOTOGRAFIE Z LETOŠNÍHO DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ https://skolastrahovice.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri_15.5.2018/  
16.06.2018 15:28

FOTOGALERIE Z HASIČSKÉHO DNE 25.5.2018

FOTOGALERIE Z HASIČSKÉHO DNE 25.5.2018
16.06.2018 15:26

Reportáž z dopravního odpoledne

Reportáž z dopravního odpoledne 27.4.2018

Aktuality

06.05.2016 13:35

Zápis dětí do MŠ

  Zápis proběhne ve čtvrtek 26. května 2016  v době od 10,30 -11,30 hod. a od 15,00 -16,00hod. v MŠ.   U zápisu je nutné doložit potvrzení lékaře o povinném očkování dítěte – týká se dětí, které u zápisu ještě nebyly.
06.05.2016 13:35

Volné pracovní místo

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace,  přijme na zástup od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2018  učitele/učitelku s kvalifikací pro 1. stupeň ZŠ,  na úvazek 0,091.   Své životopisy posílejte na e-mail zs.strahovice@seznam.cz.
17.03.2016 12:34

VÝSLEDKY SOUTĚŽE HLEDÁME TALENT 2016

  V pátek 4. března proběhla na naší škole soutěž Hledáme talent 2016. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 žáků naší školy. Soutěžilo se v rozličných disciplínách od zpěvu, přes hru na hudební nástroj, žonglování s míčem, mažoretkové vystoupení, scénky až po přehlídku parkouru. A takto se...
07.03.2016 12:43

Schůzka KPŠ

Milí rodiče, ve středu 9.3.2016 v 17:00 hodinproběhne ve škole schůzka rodičů k organizaci dětského dne  a vyúčtování maškarního plesu.  Těšíme se na Vaši účast, KPŠ. 
05.03.2016 15:07

Vyhlášení výherců soutěže Hledáme talent 2016

V pátek 4. března proběhla na naší škole soutěž Hledáme talent 2016. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 žáků naší školy. Soutěžilo se v rozličných disciplínách od zpěvu, přes hru na hudební nástroj, žonglování s míčem, mažoretkové vystoupení, scénky až po přehlídku parkouru. A takto se soutěžící...

Aktuality

14.12.2015 17:42

POZVÁNKA NA ŽIVÝ BETLÉM

05.12.2015 15:40

PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ, BESÍDKY

Pondělí 21.12. Pečení vánočního cukroví – žáci si přinesou – zástěru, váleček, vykrajovátka na...
01.06.2015 15:39

DĚTSKÝ DEN

13.03.2015 15:30

ŘEDITELSKÉ VOLNO

    Vážení rodiče, vzhledem k úmrtí ředitelky školy bude v den jejího pohřbu,...

Aktuality

06.11.2013 15:13

Polsko-český projekt Poskytování první pomoci

Polsko-český projekt  "POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI" Naše škola i nadále spolupracuje se...
01.09.2013 17:51

Vítejte v novém školním roce

Milí žáci, vítejte zpátky ve škole! Ať se vám v novém školním roce dobře daří a...
03.07.2013 07:17

Rozloučení s páťáky

Dne 27.6.2013 si žáci 5. ročníku připravili pod vedením své třídní učitelky Mgr. Andrey...

Aktuality

06.11.2013 15:13

Polsko-český projekt Poskytování první pomoci

Polsko-český projekt  "POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI" Naše škola i nadále spolupracuje se ZŠ v Ratiboři. Letos se účastníme projektu zaměřeného na poskytování první pomoci. Cílem projektu je ovlivnit děti systematickou výukou „první pomoci“ prostřednictvím předání teoretických...
01.09.2013 17:51

Vítejte v novém školním roce

Milí žáci, vítejte zpátky ve škole! Ať se vám v novém školním roce dobře daří a práce vám jde od ruky. Milí prvňáčci, 2. září je pro Vás velkým dnem, neboť se stáváte školáky. Dovolte nám, abychom Vás přivítali v budově, kam budete chodit po celých pět let. V budově, kde se naučíte spoustu...
03.07.2013 07:17

Rozloučení s páťáky

Dne 27.6.2013 si žáci 5. ročníku připravili pod vedením své třídní učitelky Mgr. Andrey Starečkové kulturní vystoupení pro své spolužáky, učitele, rodiče a prarodiče. Žáci 4. ročníku zde na oplátku zahráli páťákům, s nimiž chodili do jedné třídy, pohádku Karla Jaromíra Erbena. Videa z této akce...
03.07.2013 07:01

Zahradní slavnost v MŠ

Dne 9.6.2013 se v prostorách zahrady mateřské školy konala slavnost u příležitosti Dne dětí. ZDE naleznete videozáznam z této akce.     
28.06.2013 12:00

Prázdniny jsou tady!

Přejeme všem dětem hezké prázdniny!                                                       ...
24.05.2013 00:07

ÚČASTNÍME SE SOUTĚŽE

Podpořte žáky naší školy a pošlete jim hlas v soutěži RECYKLOVANÉ POHÁDKY na  stránkách https://www.recyklovanepohadky.cz/soutezni-obrazky/strana. Obrázky naleznete hne na první straně.  
12.05.2013 14:54

Zahradní slavnost

  Klub rodičů při MŠ Strahovice pořádá v sobotu 25. května 2013 od 15 hod. na zahradě MŠ ZAHRADNÍ SLAVNOST Pro všechny, kteří se chtějí bavit jsou připraveny soutěže a zábavné hry pro děti,  skákací hrad, kolo štěstí, občerstvení a také vystoupení rodičů. Srdečně zveme  
09.05.2013 12:58

FOCENÍ TŘÍD

Zítra v pátek 10.5.2013 FOCENÍ TŘÍD!!!
30.04.2013 10:48

SBĚR PAPÍRU A VÍČEK Z PET LAHVÍ

SBĚR STARÉHO PAPÍRU   Základní škola ve Strahovicích vyhlašuje soutěž ve sběru starého papíru. Papír musí být pevně svázán do balíčku, aby se s ním dalo lehce manipulovat. Knihy musí být bez pevné vazby a kartón svázaný odděleně. Sběr starého papíru proběhne poslední týden v květnu...
30.04.2013 10:00

PRV - procvičování pro třeťáky

   https://skolakov.webnode.cz/prvouka-3-trida/ 

Aktuality

06.11.2013 15:13

Polsko-český projekt Poskytování první pomoci

Polsko-český projekt  "POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI" Naše škola i nadále spolupracuje se ZŠ v Ratiboři. Letos se účastníme projektu zaměřeného na poskytování první pomoci. Cílem projektu je ovlivnit děti systematickou výukou „první pomoci“ prostřednictvím předání teoretických...
01.09.2013 17:51

Vítejte v novém školním roce

Milí žáci, vítejte zpátky ve škole! Ať se vám v novém školním roce dobře daří a práce vám jde od ruky. Milí prvňáčci, 2. září je pro Vás velkým dnem, neboť se stáváte školáky. Dovolte nám, abychom Vás přivítali v budově, kam budete chodit po celých pět let. V budově, kde se naučíte spoustu...
03.07.2013 07:17

Rozloučení s páťáky

Dne 27.6.2013 si žáci 5. ročníku připravili pod vedením své třídní učitelky Mgr. Andrey Starečkové kulturní vystoupení pro své spolužáky, učitele, rodiče a prarodiče. Žáci 4. ročníku zde na oplátku zahráli páťákům, s nimiž chodili do jedné třídy, pohádku Karla Jaromíra Erbena. Videa z této akce...
03.07.2013 07:01

Zahradní slavnost v MŠ

Dne 9.6.2013 se v prostorách zahrady mateřské školy konala slavnost u příležitosti Dne dětí. ZDE naleznete videozáznam z této akce.     
28.06.2013 12:00

Prázdniny jsou tady!

Přejeme všem dětem hezké prázdniny!                                                       ...
24.05.2013 00:07

ÚČASTNÍME SE SOUTĚŽE

Podpořte žáky naší školy a pošlete jim hlas v soutěži RECYKLOVANÉ POHÁDKY na  stránkách https://www.recyklovanepohadky.cz/soutezni-obrazky/strana. Obrázky naleznete hne na první straně.  
12.05.2013 14:54

Zahradní slavnost

  Klub rodičů při MŠ Strahovice pořádá v sobotu 25. května 2013 od 15 hod. na zahradě MŠ ZAHRADNÍ SLAVNOST Pro všechny, kteří se chtějí bavit jsou připraveny soutěže a zábavné hry pro děti,  skákací hrad, kolo štěstí, občerstvení a také vystoupení rodičů. Srdečně zveme  
09.05.2013 12:58

FOCENÍ TŘÍD

Zítra v pátek 10.5.2013 FOCENÍ TŘÍD!!!
30.04.2013 10:48

SBĚR PAPÍRU A VÍČEK Z PET LAHVÍ

SBĚR STARÉHO PAPÍRU   Základní škola ve Strahovicích vyhlašuje soutěž ve sběru starého papíru. Papír musí být pevně svázán do balíčku, aby se s ním dalo lehce manipulovat. Knihy musí být bez pevné vazby a kartón svázaný odděleně. Sběr starého papíru proběhne poslední týden v květnu...
30.04.2013 10:00

PRV - procvičování pro třeťáky

   https://skolakov.webnode.cz/prvouka-3-trida/ 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace

ŘEDITELKA Mgr. Irena Juchelková zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice, https://www.strahovice.cz/


ID datové schránky: hbrmhug

E-MAIL
ZŠ učitelé: skolastrahovice@seznam.cz
MŠ: ms.strahovice@email.cz

Základní škola- sborovna 553 650 587
Ředitelka školy - ředitelna 553 775 424, 731 172 398
Školní družina: 553 775 425
Jídelna: 553 662 620
Mateřská škola: 553 650 551

Vyhledávání

                                                                                         Výsledek obrázku pro veselá věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  

 www.veselaveda.cz

 

 

 

 

Prezentace naší školy v anglickém jazyce

  

https://prezi.com/view/RbWR2Tq3oQS9oAKVn1ym/

  

Projekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Doba realizace: 1. 2. 2017- 31. 1. 2019 Výše podpory: 361 477 Kč

 

 

Ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě jsme se zapjili do projektu "Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázky školy, rodiny, okolí".


 

Výsledek obrázku pro zachranny-kruh

jazykové kurzy za 120,- Kč

Vážení rodiče,

jazykové kurzy za výhodné ceny jsou již spuštěny! Informace Vám byly poslány na Vaše e-maily. 

Pro Vás, kteří by ještě měli zájem se do jakéhokoli online kurzu přihlásit, nabídka pokračuje. Stále přinášíme Vám a Vašim dětem zajímavou a velice výhodnou nabídku jazykových kurzů přes internet, kterou jsme získali jako škola, která se zapojila se společností Online jazyky do Výzvy MŠMT.

 Můžete si pro sebe nebo své dítě vybrat jazykový kurz, který vyhovuje Vaší jazykové úrovni. Normální cena kurzu je 2490,- Kč. Pro vás platí zvýhodněná cena 120,- Kč za kurz.

 Díky ohlasům více než 400 škol jsou kurzy metodicky upraveny, aby vyhovovaly i těm nejmenším. 

 Abyste dostali výhodnou cenu, je nutno objednat kurz přes naši školu. Máte-li o koupi jednoho či více kurzů zájem, napište na adresu zs.strahovice@seznam.cz název kurzu, vaše telefonní číslo, jméno  a název e-mailové adresy, která bude sloužit jako Vaše přihlašovací jméno. Pokyny k platbě obdržíte v následujícím měsíci.

 

 

Zúčastnili jsme se... Najdete nás na plakátu?

 

https://www.slunecno.cz/
TOPlist

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode