mATEŘSKÁ ŠKOLA

  

Organizace MŠ

Mateřská škola je jednotřídním zařízením. Děti jsou do MŠ přijímány v souladu s vyhláškou č.14/2005. Výchovně vzdělávací práci zabezpečují 2 pedagogické pracovnice, obě splňují kvalifikační požadavky..

Budova MŠ

Velkou předností jsou dostatečně velké vnitřní i venkovní prostory, které umožňují rozmanité aktivity dětí. Hlavní místnosti i zahrada jsou směrovány na jižní stranu. Zahradní vybavení tvoří dřevěné prvky, vnitřní vybavení je standardní. Hračky a pomůcky jsou průběžně obměňovány a doplňovány.

Výchova a vzdělávání

Dokumentem, z něhož vychází práce školy, je vlastní  „Školní vzdělávací program“ (ŠVP). Hlavním záměrem je zajistit fyzický, psychický a sociální rozvoj v podnětném prostředí, kde je uznávána individualita dítěte, kde získává základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. Cílem je rovněž pomoci mu chápat okolní svět a motivovat ho k dalšímu poznání a učení. Při práci jsou proto využívány formy a metody upřednostňující vzdělávání za aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a kooperačním učení hrou a činností, které předpokládají přímé zážitky dětí. Vzdělávání probíhá ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, je sledována vyváženost spontánních a řízených činností, aby se dítě v MŠ cítilo spokojeně a pobyt v ní byl zdrojem dobrých základů pro život a další vzdělávání.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace

ŘEDITELKA ...................................... zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice

ID datové schránky: hbrmhug

E-MAIL
ZŠ učitelé: skolastrahovice@seznam.cz
MŠ: ms.strahovice@email.cz

Základní škola- sborovna 553 650 587
Ředitelka školy - ředitelna 553 775 424, 731 172 398
Školní družina: 553 775 425
Jídelna: 553 662 620
Mateřská škola: 553 650 551

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode