Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2021/2022

 

Registrační číslo:    1/2021

Registrační číslo:    2/2021

Registrační číslo:    3/2021

Registrační číslo:    4/2021

Registrační číslo:    5/2021

Registrační číslo:    6/2021

Registrační číslo:    7/2021

Registrační číslo:    8/2021

Registrační číslo:    9/2021

 

Ve Strahovicích 21. 5. 2021

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 10. KVĚTNA 2021

Od pondělí 10. 5 2021 bude mateřská škola otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Vážení rodiče,
vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením bude probíhat zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 digitální formou. Z webových stránek školy si stáhněte  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tu vyplňte a podepsanou  odešlete spolu s kopií rodného listu v termínu 
od 2. května do 16. května 2021 e-mailem, datovou schránkou či poštou na adresu školy. 

Vašemu dítětu bude přiděleno registrační číslo a po ukončení zápisu bude na stránkách školy zveřejněn seznam přijatých dětí.

(POZOR! Součástí Žádosti je potvrzení praktického lékaře dítěte o očkování. Domluvte si tedy včas termín návštěvy lékaře.)

 

 

ID datové schránky: hbrmhug

e-mail: zs.strahovice@seznam.cz

dokumenty ke stažení: https://www.skolastrahovice.cz/materska-skola/formulare/

 

 

Ve Strahovicích 8. 3. 2021

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy 

Přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu 2020 

Po zjištění zájmu o provoz mateřské školy v době letních prázdnin stanovuji rozsah přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu 2020 v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, takto: 

Od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2020 – 22 pracovních dnů 

Od 1. 8. 2019 do 23. 8. 2020 – 15 pracovních dnů

 

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

Vážení rodiče, seznam školních potřeb  pro 1. ročník naleznete zde:

 Seznam školních potřeb 

 

Základní škola Hulín - Základní škola Hulín

Oznámení o změně provozu mateřské školy.

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2019 bude provoz mateřské školy od 6.30 hod – 16.00 hod

Martina Kubináková

 vedoucí učitelka

 

mATEŘSKÁ ŠKOLA

  

Organizace MŠ

Mateřská škola je jednotřídním zařízením. Děti jsou do MŠ přijímány v souladu s vyhláškou č.14/2005 ve znění pozdějších předpisů. Výchovně vzdělávací práci zabezpečují 2 pedagogické pracovnice, obě splňují kvalifikační požadavky.

Budova MŠ

Mateřská škola je školským zařízením, které bylo vybudováno ve Strahovicích v klidném prostředí  části obce. Mateřská škola byla postavena pro účely předškolního vzdělávání před čtyřiceti l lety.

Budova mateřské školy je jednotřídní. Převážní část  mateřské školy je směrována na jižní stranu. Velkou předností jsou dostatečně velké prostory, které umožňují rozmanité aktivity dětí a přispívají k přehlednosti při všech činnostech.

V přízemí se nachází prostorná  třída s hernou , lehárnou, kabinetem, umývárnou, WC  a šatnou. Pro zaměstnance máme sborovnu s malou kuchyňkou,kancelář, šatnu s umyvadlem a WC

Součásti budovy v severní části je školní kuchyně s výdejnou stravy.

Na budovu navazuje na jižní straně zahrada osázena stromy. Rozlehlou travnatou plochu doplňují dva menší navezené svahy k sáňkování, pískoviště kryté pergolou, houpadla, kovové a dřevěné konstrukce k hrám a prolézání, závěsné houpačky, lavice a stoly.

Rovněž okolí MŠ dává dostatek možnosti k vycházkám – cyklistická stezka, méně frekventované ulice se zahrádkami, nové dětské hřiště ve vesnici, les, rybníky, zalesněná pískovna, louky s potokem a rybníky, blízká hranice s Polskem s výhledem do širokého okolí.

Stravu zajišťuje školní jídelna

 

Výchova a vzdělávání

Dokumentem, z něhož vychází práce školy, je vlastní  „Školní vzdělávací program“ (ŠVP). Hlavním záměrem je zajistit fyzický, psychický a sociální rozvoj v podnětném prostředí, kde je uznávána individualita dítěte, kde získává základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. Cílem je rovněž pomoci mu chápat okolní svět a motivovat ho k dalšímu poznání a učení. Při práci jsou proto využívány formy a metody upřednostňující vzdělávání za aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a kooperačním učení hrou a činností, které předpokládají přímé zážitky dětí. Vzdělávání probíhá ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, je sledována vyváženost spontánních a řízených činností, aby se dítě v MŠ cítilo spokojeně a pobyt v ní byl zdrojem dobrých základů pro život a další vzdělávání.

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace

ŘEDITELKA zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice, https://www.strahovice.cz/


ID datové schránky: hbrmhug

E-MAIL
ZŠ učitelé: skolastrahovice@seznam.cz
MŠ: ms.strahovice@email.cz

Základní škola- sborovna 553 650 587
Ředitelka školy - ředitelna 553 775 424, 731 172 398
Školní družina: 553 775 425
Jídelna: 553 662 620
Mateřská škola: 553 650 551

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode