Oznámení o změně provozu mateřské školy.

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2019 bude provoz mateřské školy od 6.30 hod – 16.00 hod

Martina Kubináková

 vedoucí učitelka

 

mATEŘSKÁ ŠKOLA

  

Organizace MŠ

Mateřská škola je jednotřídním zařízením. Děti jsou do MŠ přijímány v souladu s vyhláškou č.14/2005 ve znění pozdějších předpisů. Výchovně vzdělávací práci zabezpečují 2 pedagogické pracovnice, obě splňují kvalifikační požadavky.

Budova MŠ

Mateřská škola je školským zařízením, které bylo vybudováno ve Strahovicích v klidném prostředí  části obce. Mateřská škola byla postavena pro účely předškolního vzdělávání před čtyřiceti l lety.

Budova mateřské školy je jednotřídní. Převážní část  mateřské školy je směrována na jižní stranu. Velkou předností jsou dostatečně velké prostory, které umožňují rozmanité aktivity dětí a přispívají k přehlednosti při všech činnostech.

V přízemí se nachází prostorná  třída s hernou , lehárnou, kabinetem, umývárnou, WC  a šatnou. Pro zaměstnance máme sborovnu s malou kuchyňkou,kancelář, šatnu s umyvadlem a WC

Součásti budovy v severní části je školní kuchyně s výdejnou stravy.

Na budovu navazuje na jižní straně zahrada osázena stromy. Rozlehlou travnatou plochu doplňují dva menší navezené svahy k sáňkování, pískoviště kryté pergolou, houpadla, kovové a dřevěné konstrukce k hrám a prolézání, závěsné houpačky, lavice a stoly.

Rovněž okolí MŠ dává dostatek možnosti k vycházkám – cyklistická stezka, méně frekventované ulice se zahrádkami, nové dětské hřiště ve vesnici, les, rybníky, zalesněná pískovna, louky s potokem a rybníky, blízká hranice s Polskem s výhledem do širokého okolí.

Stravu zajišťuje školní jídelna

 

Výchova a vzdělávání

Dokumentem, z něhož vychází práce školy, je vlastní  „Školní vzdělávací program“ (ŠVP). Hlavním záměrem je zajistit fyzický, psychický a sociální rozvoj v podnětném prostředí, kde je uznávána individualita dítěte, kde získává základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. Cílem je rovněž pomoci mu chápat okolní svět a motivovat ho k dalšímu poznání a učení. Při práci jsou proto využívány formy a metody upřednostňující vzdělávání za aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a kooperačním učení hrou a činností, které předpokládají přímé zážitky dětí. Vzdělávání probíhá ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, je sledována vyváženost spontánních a řízených činností, aby se dítě v MŠ cítilo spokojeně a pobyt v ní byl zdrojem dobrých základů pro život a další vzdělávání.

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace

ŘEDITELKA Mgr. Irena Juchelková zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice, https://www.strahovice.cz/


ID datové schránky: hbrmhug

E-MAIL
ZŠ učitelé: skolastrahovice@seznam.cz
MŠ: ms.strahovice@email.cz

Základní škola- sborovna 553 650 587
Ředitelka školy - ředitelna 553 775 424, 731 172 398
Školní družina: 553 775 425
Jídelna: 553 662 620
Mateřská škola: 553 650 551

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode