PROJEKTY

Logo EU fondy

BLENDED LEARNING

Na naší škole se rozjíždí nová podpůrná metoda výuky angličtiny. Škola se zapojila do projektu Výzvy č.57 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento systém pomůže žákům především v rozvoji jejich komunikačních dovedností. Žáci budou lépe rozumět rodilým mluvčím a sami lépe mluvit anglicky.

Blended learning je kombinací frontální výuky a výuky na PC. Klasické hodiny angličtiny jsou obohaceny o speciální jazykovou výuku na počítači. Počítačové vzdělávací kurzy jsou vytvořeny tak, aby dětem umožnily osvojit si anglický jazyk přirozenou formou a zároveň mnohem rychleji.  Děti si dobře naposlouchají jednotlivé věty či fráze, poté se je pokusí sami vyslovovat, nahrají se přitom, a poté si porovnají svůj výkon s nahrávkou v systému. Lekce jsou hezky zpracovány, obsahují řadu aktivit. 

Naši žáci již vědí, že ovládnout dobře cizí jazyk znamená spoustu práce. Je to jako naučit se hrát na hudební nástroj či být výborným fotbalistou. Klíčem k úspěchu je časté a efektivní cvičení, trénink. Stejnou zásadu razíme i na naší škole. Také práce v systému Online jazyky vyžaduje pravidelná a častá procvičování angličtiny (nejen ve škole, ale i doma), při nichž dochází k automatickému dekódování neznámého jazyka bez přemýšlení a memorování. Časté cvičení pomůže vytvořit trvalé synapse a zlepšit jistotu žáků v používání angličtiny. V hodinách angličtiny pak všechny nabyté vědomosti zúročíme a prakticky použijeme. Takže s chutí do toho!

Good luck!

 

 
Rodilí mluvčí do škol

Projekt „Rodilí mluvčí do škol“

 

Naše škola se ve školním roce 2014 – 2015 zapojila do projektu „ Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů", který pořádala jazyková škola Hello ve spolupráci s VŠB v Ostravě. Obsahem projektu byla realizace komplexních vzdělávacích a podpůrných aktivit pro žáky a pracovníky základních škol.

Všechny aktivity směřovaly k dosažení hlavního cíle projektu, kterým bylo zvyšování komunikačních dovedností žáků základních škol v cizích jazycích a zejména jeho aktivní používání.

Od listopadu do prosince 2014 byla ve výuce anglického jazyka ve vybraných třídách  přítomna zahraniční lektorka, Mrs. Ali Malchárková. Od ledna 1015 probíhala výuka formou zájmového útvaru. Od dubna vedla kroužek anglického jazyka Mrs.  Prithi Chandra.  Tento kroužek navštěvovali téměř všichni žáci naší školy.

Dvě paní učitelky spolu s paní vychovatelkou se díky projektu zúčastnily workshopu, zaměřeného na zavádění cizích jazyků do nejazykových předmětů prostřednictvím metody CLIL. Výstupem semináře byla výroba vlastních výukových materiálů.

Pod záštitou VŠB v Ostravě probíhala aktivita Internacionalizace škol, což obnášelo 2 výjezdní víkendové semináře, kterých se zúčastnila učitelka 4. a 5. ročníku. Na těchto seminářích se seznámila s teoretickým i praktickým základem pro vytvoření vlastního mezinárodního projektu, na který se jí podařilo získat grant v programu Erasmus plus. Jeho výsledkem bude vycestování Mgr. Juchelkové, jako učitelky anglického jazyka, na metodicko-jazykový kurz do zahraničí.

 VŠB též zorganizovala na naší škole projektový den se španělským studentem, kterého se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Pro žáky byl připraven naučný program se spoustou her, kvízů, soutěží a samozřejmě zábavnou prezentací o Španělsku. Projektový den sklidil u žáků obrovský úspěch.

 

 

 

Vědomostně-dovednostní soutěž KVARTETO

 

https://www.porg.cz/vysledky/skoly/porg-ostrava-zakladni-skola/kvarteto-rubrika/kvarteto-uplynule/kvarteto-2014-vysledky-prvniho-kola

Fotografie z akce: https://www.zonerama.com/porgostrava/Album/486178

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace

ŘEDITELKA zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice, https://www.strahovice.cz/


ID datové schránky: hbrmhug

E-MAIL
ZŠ učitelé: skolastrahovice@seznam.cz
MŠ: ms.strahovice@email.cz

Základní škola- sborovna 553 650 587
Ředitelka školy - ředitelna 553 775 424, 731 172 398
Školní družina: 553 775 425
Jídelna: 553 662 620
Mateřská škola: 553 650 551

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode