Menu
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace
rozšířené vyhledávání
Základní škola a Mateřská škola Strahovice

Řekni mi, já to zapomenu.
Ukaž mi, možná si to zapamatuji.
Nech mě zkusit si to a já to pochopím.

Prevence rizikového chování

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.
 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

 

PRACOVNÍCI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Ředitelka: Mgr. Irena Juchelková

Výchovný poradce, školní metodik prevence: Mgr. Lenka Zavodančíková

Externí speciální pedagog: Mgr. Kateřina Rohovská

 

PROGRAM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
  potřebami

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

- prevenci školní neúspěšnosti

- poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá  

- podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního 
  prostředí a s odlišnými životními podmínkami

- podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

- průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a  
  vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností  
  ve škole a školském zařízení

- včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

- předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a 
  diskriminace

- průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

- metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně 
  pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy

- spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

- spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 
  zařízeními

- poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné 
  situaci 

- evidence zpráv z pedagogicko–psychologických a jiných vyšetření

- práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj 
  spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a 
  sociálních dovedností)

- anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt rizikového chování, 
  vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.)

- preventivní programy pro žáky

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Červen dává jahody a senoseč.

Svátek a výročí

Svátek má Květa

Kontakty

Ředitelna:
zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice