Klub deskových her

Klub začne 4.10.2021 a bude probíhat každé pondělí od 15:00 – 16:00hod.

 

Keramický kroužek - I.pol.

Kroužek začne 5.10.2021 a bude probíhat každé úterý od 15:00hod. Cena tohoto kroužku bude 40.-Kč na měsíc. V této ceně je započtena pouze hlína, glazura a různé pomůcky (špejle, špachtle, válečky, atd.). Tento finanční příspěvek bude vybírán v měsíci říjnu a to na 1. pololetí(říjen - leden)tj. 160.-Kč.

Co dítě bude potřebovat?

Pracovní oděv, ručník.

 

VYBÍJENÁ

Kroužek začne 6.10.2021 a bude probíhat každou středu od 15.00-16.00hod. Dítě potřebuje sportovní oblečení a vhodnou obuv do tělocvičny.

 

Stolní tenis

Kroužek začne 7.10.2021 a bude probíhat každý čtvrtek od 15:00 – 16:00hod. Dítě potřebuje pingpongovou pálku, míček,  sportovní oblečení a vhodnou obuv do tělocvičny.

Poplatek za pobyt dětí ve školní družině

na pokrytí provozních nákladů na celý školní rok 2021/2022  dle Směrnice ke stanovení výše úplaty za pobyt dítěte ve školní družině činí 400,-Kč na 1 dítě.

Tento poplatek se platí  ve dvou splátkách, a to za období :                    září – prosinec 160,- Kč k 30.9.2021

                                                                                                       leden – červen  240,- Kč k 31.1.2022

Číslo účtu školy: 35-1850441309/0800

Variabilní symbol: (bude přiděleno)

Konstantní symbol: 558

Zpráva pro příjemce a odesílatele: Školní družina - jméno dítěte

Co děti potřebují ve ŠD?

  • ručník (podepsaný)
  • převlečení a přezutí na ven i do tělocvičny

 

Nutná je písemná přihláška vyplněná z obou stran a podepsaná rodiči.

Nepřítomnost dítěte v družině je potřeba nahlásit písemně.

 

Andrea Hluchníková, vychovatelka ŠD

Tel: 553 775 425

 

ZŠ STRAHOVICE VYHLAŠUJE SOUTĚŽ

PAPÍROMÁNIE

O HODNOTNÉ CENY V PODOBĚ STAVEBNICE LEGO

 

Od 5. 2. 2018  - 31. 5. 2018 bude na naší škole probíhat sběr papíru

Sbíráme tříděný papír

 

Papír musí být pevně svázán do balíčku, aby se s ním dalo lehce manipulovat. Knihy musí být bez pevné vazby a kartón svázaný odděleně.

Papír je možné nosit od 7,30 do 16,30 do školy.

 

 

Dne 9. 2. 2018

 v 14.45hod. proběhne

 ve školní družině soutěž: ,, VE SKLÁDÁNÍ PUZZLE“

Startovné je 15,-Kč.

 

 

POZOR ZMĚNA!!!

Od 5.2.2018 dochází ke změnám.

KAŽDOU STŘEDU:

15:00 – 16:00 hod.  Parkour

15:00 – 16:00 hod.  Stolní tenis

KAŽDÝ ČTVRTEK

15:00 – 16:00 hod.  Vybíjená

 

 

DNE 24.11.2017

 POŘÁDÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA

SOUTĚŽ

 

,,PEXESOVÝ KRÁL“

ZAČÁTEK TURNAJE JE VE 14.30hod. VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ.

 

STARTOVNÉ JE 15,-Kč.

Na všechny soutěžící  se těší školní družina.

 

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Základní škola ve Strahovicích vyhlašuje na měsíc říjen soutěž ve sběru starého papíru.

Papír musí být pevně svázán do balíčku, aby se s ním dalo lehce manipulovat.

Knihy musí být bez pevné vazby a kartón svázaný odděleně.

Papír je možné nosit od 7,30 do 16,30 do školy.

 

SBĚR VÍČEK Z PET LAHVÍ

Školní družina vyhlašuje na měsíc říjen soutěž ve sběru víček z PET lahví.

Vyhodnocení těchto soutěží proběhne v prosinci.

Výtěžek ze sběru půjde na pořízení nábytku do školní družiny. Děkujeme

 

 

FLORBAL

Kroužek začne 2.10.2017 a bude probíhat každé druhé pondělí (sudý týden) od 15:30 – 17:00hod. Cena tohoto kroužku bude 300,-Kč na pololetí.

Co bude dítě potřebovat?

Sportovní oblečení, vhodnou obuv do tělocvičny a florbalovou hokejku.

 

KLUB DESKOVÝCH HER

Kroužek začne 3.10.2017 a bude probíhat každé úterý od 13.30 – 15:00 hod.

 

Keramický kroužek - I.pol.

Kroužek začne 3.10.2017 a bude probíhat každé úterý od 15:00hod. Cena tohoto kroužku bude 40.-Kč na měsíc. V této ceně je započtena pouze hlína, glazura a různé pomůcky (špejle, špachtle, válečky, atd.). Tento finanční příspěvek bude vybírán v měsíci říjnu a to na 1. pololetí (říjen - leden) tj. 160.-Kč.

Co dítě bude potřebovat?

Pracovní oděv, ručník.

 

VYBÍJENÁ

Kroužek začne 4.10.2017 a bude probíhat každou středu od 15.00 -16.00hod. Dítě potřebuje sportovní oblečení a vhodnou obuv do tělocvičny.

 

STOLNÍ TENIS

Kroužek začne 12.10.2017 a bude probíhat každý čtvrtek od 15:00-16:00hod. Dítě potřebuje sportovní oblečení, vhodnou obuv do tělocvičny, míček a pálku na stolní tenis.

 

 

Za příznivého počasí pojede ve čtvrtek 21.9.2017 celá školní družina na olympiádu školních družin do ZŠ Chuchelná.

Odjezd 12:50 hod. Příjezd okolo 15:30 hod.

Děti si s sebou vezmou baťoh s malou svačinkou, pití a sportovní oblečení.

Pokud se dítě nechce zúčastnit, musí mít omluvenku v ŽK, že nejde do školní družiny.

V tento den není školní družina. Žáci 3.,4. a 5. ročníku, kteří se zúčastní olympiády, budou omluveni z odpoledního vyučování.

V případě nepříznivého počasí náhradní termín: 25. 9. 2017

UKONČENÍ KROUŽKŮ:

Keramický kroužek: 30.5.2017

Vybíjená: 31.6.2017

Stolní tenis: 1.6.2017

 

Prosím rodiče, aby upřesnili odchod  ze školní družiny v měsíci červen.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 

Základní škola ve Strahovicích vyhlašuje soutěž ve sběru starého papíru. Papír musí být pevně svázán do balíčku, aby se s ním dalo lehce manipulovat. Knihy musí být bez pevné vazby a kartón svázaný odděleně.

Konec soutěže - středa 31.5. 2017.

 

SBĚR VÍČEK Z PET LAHVÍ

Školní družina vyhlašuje soutěž ve sběru víček z PET lahví.

Konec soutěže - středa 31.5.2017.

Papír i víčka je možné nosit od 7,30 do 16,30 do školy. 

Keramický kroužek - II.pol.

Cena tohoto kroužku bude 40.-Kč na měsíc. V této ceně je započtena pouze hlína, glazura a různé pomůcky (špejle, špachtle, atd.). Tento finanční příspěvek bude vybírán v měsíci únoru a to na 2.pololetí

(únor - květen) tj. 160.-Kč.

Co dítě bude potřebovat?

Pracovní oděv, ručník.

 

 

Příspěvek na nákup materiálu ve školní družině činí 150,-Kč na jedno pololetí školního roku. Opět při nepravidelné docházce je poplatek krácen na 100,-Kč na půl roku.

Tento poplatek zaplaťte, prosím,  třídní učitelce, která ho odevzdá paní vychovatelce. Nutno zaplatit do konce února a to za období únor - červen.

Co děti potřebují ve ŠD?

-          ručník (podepsaný)

-          převlečení a přezutí na ven  i do tělocvičny

Nepřítomnost dítěte v družině je potřeba napsat písemně do žákovské knížky.

V případě nemoci dítěte není nutno omlouvat z družiny, stačí omluvenka na vyučování.

Andrea Hluchníková, vychovatelka ŠD

Tel: 553 775 425

 


Poplatek za pobyt
dětí ve školní družině

na pokrytí provozních nákladů
na celý školní rok 2016/2017  dle
Směrnice ke stanovení výše úplaty za pobyt dítěte ve školní družině činí 400,-Kč

na1 dítě, pokud  navštěvuje ŠD denně.

Při nepravidelné docházce
(2 krát týdně) činí poplatek 200,-Kč
na celý rok.

Tento poplatek se platí  ve dvou splátkách, a to za období :     září - prosinec 160,- Kč
k 30.9.2016                                                                             
                leden - červen  240,- Kč k 31.1.2017


Číslo účtu školy: 35-1850441309/0800

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Konstantní symbol: 558

Zpráva pro příjemce a odesílatele: Školní družina - jméno
dítěte

Andrea Hluchníková,
vychovatelka ŠD

Tel: 553 775 425


 

Příspěvek na nákup materiálu ve školní družině činí 150,-Kč na jedno pololetí školního roku. Opět při nepravidelné docházce je poplatek krácen na 100,-Kč na půl roku.

Tento poplatek zaplaťte, prosím, třídní učitelce, která ho odevzdá paní vychovatelce. Nutno zaplatit do konce září a to v období září - leden.

Co děti potřebují ve ŠD?

* ručník (podepsaný)

převlečení a přezutí na ven i do tělocvičny

Školní družina:      počet zapsaných dětí:      30

                                      vychovatelka:                    Andrea Hluchníková

                                      provoz:                               denně Po-Pá  od 1140 do 1640 hodin 

 

Tel.: 553 775 425 (každý všední den od 13:00 do 16:40)

K přijetí do školní družiny je potřebná přihláška vyplněná z obou stran a podepsaná rodiči.

Nepřítomnost dítěte v družině je potřeba nahlásit dopředu písemně!

Novinky

02.09.2015 00:00

Poplatky na školní rok 2015/2016

  Poplatek za pobyt dětí ve školní družině na pokrytí provozních nákladů na celý školní rok 2015/2016 dle Směrnice ke stanovení výše úplaty za pobyt dítěte ve školní družině činí 400,-Kč na1 dítě, pokud  navštěvuje ŠD denně. Při nepravidelné docházce (2 krát týdně) činí poplatek 200,-Kč...

Vážení rodiče,

Dle školních předpisů a hlavně z důvodů bezpečnosti Vašich dětí, se dítě ze školní družiny musí omlouvat písemně a to do žákovské knížky. Nestačí telefonická ani osobní omluva, je nutná vždy písemná. Pokud budete chtít, aby vaše dítě odešlo v jiném čase, než má napsáno na přihlašovacím lístku nebo se nedostaví do školní družiny, musí mít řádnou omluvenku v žákovské knížce na zvláštní stránce, která je k tomuto účelu vyhrazena. 

Osobně si dítě můžete vyzvednou ze školní družiny v kteroukoliv hodinu.

Taktéž v keramickém kroužku se odchod dětí bude konat v určitých intervalech a to 15:45, 16.00, 16:15 a 16:30hod. Záleží na tom, kdy bude mít Vaše dítě zhotoven svůj výrobek.

 Děkuji za pochopení.  Hluchníková

Poplatek za pobyt dětí ve školní družině

na pokrytí provozních nákladů na celý školní rok 2014/2015  dle Směrnice ke stanovení výše úplaty za pobyt dítěte ve školní družině činí 400,-Kč na1 dítě,  pokud  navštěvuje ŠD denně.

Při nepravidelné docházce (2 krát týdně) činí poplatek 200,-Kč na celý rok.

Tento poplatek se platí  ve dvou splátkách, a to za období : 

září – prosinec 160,- Kč k 30.9.2014

leden – červen  240,- Kč k 31.1.2015

Číslo účtu školy: 35-1850441309/0800

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Konstantní symbol: 558

Zpráva pro příjemce a odesílatele: Školní družina - jméno dítěte

 

Příspěvek na nákup materiálu činí 130,-Kč na jedno pololetí školního roku, je vybírán ve škole. Opět při nepravidelné docházce je poplatek krácen na 80,-Kč na půl roku.

Tento poplatek  zaplaťte, prosím,  třídní učitelce, která ho odevzdá paní vychovatelce. Nutno zaplatit do konce září a to za období září – leden.

 

Co děti potřebují ve ŠD?

  • ručník (podepsaný)
  • převlečení a přezutí na ven  i do tělocvičny

 

Nutná je písemná přihláška vyplněná z obou stran a podepsaná rodiči.

Nepřítomnost dítěte v družině je potřeba nahlásit písemně, telefonicky nebo osobně.

V případě nemoci dítěte není nutno omlouvat z družiny, stačí omluvenka na vyučování.

 

Andrea Hluchníková, vychovatelka ŠD

Tel: 553 775 425

Školní družina

 
 

Školní družina:      počet zapsaných dětí:      30

                                      vychovatelka:           Andrea Hluchníková

                                      provoz:                    Po-Pá 11.40 - 16.40

 

Činnosti školní družiny se řídí vlastním „Školním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání“, který je součástí ŠVP Strahovice a na něj navazuje a „Metodickým ročním plánem pro vychovatelkU"

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace

ŘEDITELKA zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice, https://www.strahovice.cz/


ID datové schránky: hbrmhug

E-MAIL
ZŠ učitelé: skolastrahovice@seznam.cz
MŠ: ms.strahovice@email.cz

Základní škola- sborovna 553 650 587
Ředitelka školy - ředitelna 553 775 424, 731 172 398
Školní družina: 553 775 425
Jídelna: 553 662 620
Mateřská škola: 553 650 551

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode