Ve čtvrtek  29.9. a v pátek 30.9. proběhne na naší škole PREVENTIVNÍ PROGRAM. Opět se zaměřujeme na prevenci rizikového chování a to především na BEZPEČNÉ SURFOVÁNÍ ( 4. a 5. ročník - čtvrtek) a program DRŽÍME SPOLU ( 1., 2. a 3. ročník - pátek), zaměřený na podporu třídního klimatu ve třídě a vztahy mezi žáky. 

Peníze za tuto akci budeme vybírat v dalších dnech, po vyúčtování programu. 

 
 
Spolek Prevalis
Vážení rodiče a žáci, 
od pondělka 26.6.2016 dochází u 4. a 5. ročníku ke změně rozvrhu. Dětem byly rozdány rozvrhy nové, změnu rozvrhu najdete také na našich webových stránkách. 
 Děkujeme za pochopení. 

Za příznivého počasí pojede ve středu 14.9.2016 celá školní družina na 

olympiádu školních družin do ZŠ Chuchelná.

Odjezd 12:50 hod. Příjezd okolo 15:30 hod.

Děti si s sebou vezmou baťoh s malou svačinkou, pití a sportovní oblečení.

Pokud se dítě nechce zúčastnit, musí mít omluvenku v ŽK, že nejde do školní družiny.

V tento den není školní družina. Žáci 4. a 5. ročníku, kteří se zúčastní olympiády, budou omluveni z odpoledního vyučování.

 

 

 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK
První lekce plaveckého výcviku začíná v úterý 13.9.2016. Odjezd od školy cca 10.30  - návrat cca 12.30. 
Děti si s sebou vezmou plavky, ručník ,mýdlo a to vše v čitelně podepsané igelitové tašce. 
 
Děkujeme :) 

Výsledek obrázku pro plavání kreslené

SPOLEČNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 
 
VÁŽENÍ RODIČE, 
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA SPOLEČNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY. 
KONAT SE BUDOU V ÚTERÝ  13. 9. 2016 OD 17. HODIN NA CHATĚ KRÁLOVNA. 
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST. 
PEDAGOGICKÝ SBOR

Výsledek obrázku pro rodiče kreslené

Nepovinný předmět římskokatolické náboženství

 

Pátek          3. roč.              od 1150 do 1235                  Pavla Němcová

Pátek          1. a 2. roč.       od 1245 do 1330                  Pavla Němcová

Pátek          4. a 5. roč.       od 1340 do 1425                  Pavla Němcová

Aktuality

12.09.2016 15:56

Zahájení školního roku

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září v 8:00 hodin v prostorách tartanového hřiště.  V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení nového školního roku v učebně školní družiny. Těšíme se na Vás
23.08.2016 15:26

Rojáček - zájezd

Základní organizace Českého svazu včelařů Kobeřice a Včelařský koužek mládeže Rojáček pořádají Autobusový zájezd do Starého Města na  FARMU KOLOMÝ   v sobotu 27. Srpna 2016 Program dne: ·       Odjezd je z autobusové zastávky ve Strahovicích...
29.06.2016 13:37

Ukončení školního roku

Ukončení školního roku ve čtvrtek 30.6.2016 od  8:00 hodin. Přineste si s sebou složku na vysvědčení a jiná hodnocení.

 

Milé děti,

užijte si krásné a bezpečné prázdniny!

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM DĚTSKÉHO DNE 2016

Velké díky sponzorům, kteří nám přispěli ať už finančním či věcným darem u příležitosti konání Dětského dne. 

Obec Strahovice

Sbor dobrovolných hasičů Strahovice

SK Meteor Strahovice

Blum s.r.o.

Hospoda a Minipivovar U Komárků

Schindler spol. s r.o.

Zemědělská farma Hanzlík

Live Telecom s.r.o.

2TS s.r.o.

Sharp

PF plasty s.r.o.

Tipa spol. s r.o.

Lanex a.s.

Kofola

Farma Grim Karel, Rohov

Rotn

Pražská plynárenská a.s.

Rodiče dětí a žáků

 

Milí rodiče,

máte-li pěkné fotky ze Dne dětí, pošlete nám je do školy, rádi je zveřejníme na webu.

Vážení rodiče,

oslava Dne dětí (18. 6.) se nezadržitelně blíží. Chceme Vás požádat o oslovení sponzorů z řad vašich zaměstnavatelů. Máme pro Vás nachystány žádosti o sponzorský dar. Stačí napsat informaci dětem do deníčku nebo nás kontaktovat přes e-mail.

Zároveň vás, jako rodiče, prosíme o sponzorské dary či finanční příspěvky na zakoupení tomboly pro vaše děti.

Za pořadatele

Mgr. Irena Juchelková

 

PLÁN AKTIVIT NA NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

DUBEN

Soutěž -,,Hádej, hádej hádači.“

1.4.2016

 

Pedagogická rada

19.4.2016

 

Den Země – ZŠ Bělá

22.4.2016

 

Soutěž - ,,Bingo“

22.4.2016

 

Sférické kino

25.4.2016

 

Třídní schůzky

26.4.2016

 

Soutěž: ,,Švihadlový král (královna)“

29.4.2016

KVĚTEN

Pasování na čtenáře – 1. ročník

 

 

Dopravní hřiště Malé Hoštice

3.5.2016

 

Soutěž - ,,Šipkovaná“

 

 

Focení tříd

10.5.2016

 

Den rodiny

15.5.2016

 

Školní výlet - Bouzov

18.5.2016

 

Sběr starého papíru

2.-27.5.2016

 

Sběr víček z PET láhví

2.-27.5.2016

 

Recyklohraní - ukončení

31.5.2016

ČERVEN

Sportovní dopoledne

1.6. 2016

 

Dětský den

18.6.2016

 

Preventivní program – nebezpečí šikany

20.6.2016

 

Pedagogická rada

21.6.2016

 

Chata  Královna – 5. ročník

22.6. -24.6. 2016

 

Ukončení školního roku 2015/2016 - vysvědčení

30. 6. 2016

 

Hlavní prázdniny

1.7. –31.8.2016

 

 

Proběhlé akce

Schůzka rodičů k organizaci MAŠKARNÍHO PLESU úterý 12.1.2016
v 17:00 hodin

Pedagogická rada

19.1.2016

Dětský maškarní ples

24.1.2016

Pololetní vysvědčení

28.1.2016

Bruslení

28.1.2016

Pololetní prázdniny

29.1.2016

Soutěž ,,Člověče  nezlob se“

 

Zápis dětí do 1. třídy

9.2.2016

Divadlo loutek Ostrava - "Královna Koloběžka první" 11.2.2016

Jarní prázdniny

15.2. – 19.2.2016

 

Milé děti,

v pondělí 30. května je Mezinárodní den skřítků!

Chcete se zapojit do soutěže o balík knížek? Přijďte v tento den do školy převlečeni za skřítka.

Těšíme se na Vás, skřítkové.

 

  

 

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku

Pro školní rok 2016/2017 byli přijati žáci s tímto registračním číslem:

1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

5/2016

6/2016

 

Ve Strahovicích 10.2.2016         

   

SEZNAM dodatečně  PŘIJATÝCH žáků 

7/2016

8/2016

                                            Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

V pátek 4. března proběhla na naší škole soutěž Hledáme talent 2016. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 žáků naší školy. Soutěžilo se v rozličných disciplínách od zpěvu, přes hru na hudební nástroj, žonglování s míčem, mažoretkové vystoupení, scénky až po přehlídku parkouru.

A takto se soutěžící umístili.

 

ŽÁKOVSKÁ POROTA (VŠICHNI ŽÁCI ŠKOLY, KTEŘÍ NEÚČINKOVALI)

1.      Místo                zpěv                      Lukáš Hluchník, 4.r.    /9 hlasů

2.      Místo                hra na housle       Alexandr Josefus, 5.r.  /6 hlasů

3.      Místo                zpěv                     Rozárie Juchelková 1.r. /3 hlasy

 

UČITELSKÁ POROTA (JUCHELKOVÁ ,MALCHÁRKOVÁ, RATIMORSKÁ, ZAVODANČÍKOVÁ, , HLUCHNÍKOVÁ)

1.      Místo           zpěv                Lukáš Hluchník, 4. r.

2.      Místo           parkour          Dominik Malchárek, 5. r.

3.      Místo           kouzelník       Vojtěch Obrusník, 2. r.

 

Všichni účastníci soutěže získali odměnu v podobě dřevěného hlavolamu a drobné sladkosti.

VŠEM VÝHERCŮM BLAHOPŘEJEME!

 

Děkujeme všem rodičům za pomoc při organizaci maškarního plesu a za věcné i peněžité ceny do tomboly. 
 
Děkujeme také sponzorům, a to firmám: STING, ABEL, ISOTRA A HA-VEL.

 

Poplatek za pobyt dětí ve školní družině

na pokrytí provozních nákladů na celý školní rok 2015/2016  dle Směrnice ke stanovení výše úplaty za pobyt dítěte ve školní družině činí 400,-Kč

na1 dítě, pokud  navštěvuje ŠD denně.

Při nepravidelné docházce (2 krát týdně) činí poplatek 200,-Kč na celý rok.

Tento poplatek se platí  ve dvou splátkách, a to za období : 

 

září – prosinec 160,- Kč k 30.9.2013                                                                                     

leden – červen  240,- Kč k 31.1.2015

 

Číslo účtu školy: 35-1850441309/0800

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Konstantní symbol: 558

Zpráva pro příjemce a odesílatele: Školní družina - jméno dítěte

Andrea Hluchníková, vychovatelka ŠD

Tel: 553 775 425

Pondělí 21.12.

Pečení vánočního cukroví

– žáci si přinesou – zástěru, váleček, vykrajovátka na linecké těsto, svačinku, pití

Úterý – 22.12.

Je připravený výukový program:

1.-3. ročník – Vánoční příběh a jeho poselství

4. a 5. ročník – Izrael – země vánočního příběhu

Vánoční besídky –pro děti

Po oba dny výuka končí po 4. vyučovací hodině.

 

Jak vybrat školní brašnu?

Září se nezadržitelně blíží a před mnohými z vás stojí nelehký úkol - vybrat svému dítěti tu správnou aktovku. V tom případě neváhejte a přečtěte si článek níže.

  

 

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/skola/2012/letak_brasna_n.pdf

Milí rodiče,

 rádi bychom Vás tímto požádali o vyplnění krátkého dotazníku (odkaz níže), týkajícího se výuky s rodilým mluvčím v rámci projektu "Rodilí mluvčí do škol".

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu.

Dotazník zde: https://docs.google.com/forms/d/1OJuzN9EphTNy-26bHKZ__Vx2JrtP-fHKN0RuxL85ndg/viewform

 

Zápis do Mateřské školy ve Strahovicích

proběhne ve čtvrtek 21. května

v MŠ

od 1030 - 1130 a od 1530 - 1630.

U zápisu je nutné doložit potvrzení lékaře o povinném očkování dítěte.

    

 

Vážení rodiče,

vzhledem k úmrtí ředitelky školy bude v den jejího pohřbu, v pondělí 16.3.2015, vyhlášeno ředitelské volno.

 

Děkujeme za pochopení, učitelky ZŠ

Seznam žáků  přijatých žáků do 1.ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/2016

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v týdnu od 9.2. do 15.2.2015.

    ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 

PŘEČTĚTE SI DOKUMENT, KTERÝ VÁM PORADÍ, JAK MŮŽETE POMOCI SVÉMU DÍTĚTI,  A PODÁ MNOHO DALŠÍCH INFORMACÍ

Zápis do 1.třídy.pdf 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Strahovice, příspěvkové organizace oznamuje všem zákonným zástupcům žáků, že dne 2. října 2014 proběhnou v době od 1600 do 1700 hodin

 

Program:

  1. Výroční zpráva o činnosti, informacích a hospodaření ZŠ a MŠ Strahovice za školní rok 2013/2014
  2. Zásady zřizování školské rady, volební řád, zřizovací listina
  3. Volba členů školské rady – zákonných zástupců žáků
           
Mgr. Jitka Pavlíčková, ředitelka školy

Zajímavé články z internetu

15.07.2014 23:49

Čeští žáci jsou ve finanční gramotnosti nadprůměrní

    Praha 9. července 2014 - Česká školní inspekce dnes zveřejnila výsledky mezinárodního  šetření PISA 2012 v oblasti finanční gramotnosti. Ta byla u žáků, kteří se v jednotlivých  zemích do šetření PISA zapojují v pravidelných tříletých cyklech již od roku...
15.07.2014 11:12

Dětem se na tábory bez wi-fi nechce

  http://www.novinky.cz/domaci/342234-detem-se-na-tabory-bez-wi-fi-nechce.html
15.07.2014 11:11

Schůzka s neznámou osobou z internetu? Každé druhé dítě by na ni vyrazilo

    http://www.novinky.cz/internet-a-pc/306210-schuzka-s-neznamou-osobou-z-internetu-kazde-druhe-dite-by-na-ni-vyrazilo.html

 

Zápis dětí do MŠ proběhne v úterý

27. 5. 2014 v době od 10,30 -11,30 hod.

a od 15,00 -16,00 hod. v MŠ.

U zápisu je nutné doložit potvrzení lékaře o povinném očkování dítěte – týká se dětí, které u zápisu ještě nebyly.

 

Materiály ke stažení:

ZDRAVOTNI__STAV__DITETE.doc (29696)

Zápisní list pro šk. rok 2014-2015.rtf (40295)

Žádost.rtf (39639)

Den Země

Aktivně oslavíme tento den v pátek 2.května.

Program dne: zahájení v 8:00, sraz u školy, úprava prostor dětského hřiště (odklízení kamenů z prostor trávníku), hrabání suché trávy v okolí chaty, opekání. Předpokládaný návrat 12:00.

S sebou:

  • umělohmotné hrábě
  • kyblík na kameny - do dvojice jeden
  • suché polínko
  • klacek na opékání párků
  • nápoj, párek a pečivo
  • vhodné oblečení a obuv

Ráno prosím ošetřete své děti

repelentním přípravkem proti hmyzu!

 

Výstava s muzikálem www.TelevizeHlucinsko.cz

  

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY

PROBĚHNE

V ÚTERÝ 11. ÚNORA 2014

V DOBĚ OD 1400 DO 1600 HODIN

 

Přineste s sebou:

Občanský průkaz

Rodný list dítěte

Vyplněný dotazník

Pastelky pro dítě

         Mgr. Jitka Pavlíčková

         ředitelka ZŠ

CENY DO TOMBOLY ODEVZDÁVEJTE PROSÍM NEJLÉPE DO STŘEDY 22.1.2014. 

ZA VŠECHNY SPONZORSKÉ DARY DĚKUJEME!

 

Připomínáme, 

 

ve středu 22.1.2014 od 17:00 hodin schůzka k organizaci dětského maškarního plesu.

Těšíme se na Vaši účast!!!

 

Výsledky doplňkových voleb do školské rady ze dne 28.11.2013

Voleb se zúčastnilo celkem  37 voličů, to je 90%.

Nejvyšší počet hlasů získal pan David Riemel, viz níže tabulka výsledků voleb.

Jméno kandidáta Počet získaných hlasů
Riemel David 19
Závěšická Martina 7
Josefus Stanislav 6
Peterková Miroslava 5

 

 

 

NAŠE ŠKOLA SLAVÍ ÚSPĚCHY!!!
Žáci 4. a 5. ročníku se v říjnu zúčastnili v rámci výtvarné výchovy pod vedením paní učitelky Juchelkové soutěže s názvem 
Evropská unie očima těch nejmenších, kterou vyhlásil  
EUROPE DIRECT BRUNTÁL  v rámci Evropského roku občanů 2013. 
 
Úkolem soutěže bylo nakreslit obrázek s tématikou Evropské unie, nejlépe zachycující práva, 
ale i povinnosti, vyplývající z evropského občanství. 
 
Výherce vybrala tří členná komise složená z vedoucí informačního střediska Europe Direct 
Bruntál a zástupců galerie Freud&Thal. 
 
Výherci soutěže jsou: 
 
1. místo – Nela Obrusníková, 9 let, ZŠ Strahovice 
2. místo – Anna Krušinová, 10 let, ZŠ Jindřichov 
3. místo – Kateřina Kadlecová, 10 let, ZŠ Ludgeřovice 
4. místo – Karin Dostálová, 10 let, ZŠ Strahovice 
5. místo – Irena Timová, 10 let, ZŠ Jindřichov 
6. místo – Marie Bartusková, 9 let, ZŠ Velké Heraltice 
 
Nelo a Karin, gratulujeme!!!
 

 

PODZIMNÍ VÝSTAVA

 

Dne 26.10.2013 se konala v prostorách nad MŠ podzimní výstava, kterou pořádal klub Rojáček v čele s panem Janem Králem ve spolupráci se školou a mnoha ochotnými lidmi ze Strahovic. K vidění zde bylo kromě kromě výtvarných prací a výrobků dětí mnoho zajímavého a poučného. Od včelařského vybavení přes včelí produkty, výrobky ze včelího vosku až po podzimní dekorace.Několik místních lidí zde vystavilo část ze své podzimní úrody popř. vlastnoruční umělecké výrobky. Součástí výstavy byla i bohatá ochutnávka. Velké díky všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli a také těm, kteří projevili svůj zájem a přišli se na výstavu osobně podívat. Účastníků bohužel bylo poskrovnu.

Fotografie k výstavě naleznete v sekci Fotogalerie či na odkazu níže.

http://www.skolastrahovice.cz/zakladni-skola/fotogalerie2/#!

V pátek 18.10.2013 proběhla na naší škole  beseda  o projektu OVOV.

 Za dětmi přijela mistryně světa a bronzová medailistka z OH Šárka Kašpárková a její trenér a partner Michal Pogány.

Po přestavení projektu OVOV si Šárka zasoutěžila s Michaelou, Nelou, Daliborem, Michaelem a paní učitelkou Aničkou V. v přeskocích přes švihadlo. Všichni ukázali, že jim sport není cizí a úžasní byli i spolužáci, kteří kamarády povzbuzovali k lepšímu výkonu.

Šárka přivezla dětem ukázat své nejcennější medaile, odpovídala na spoustu zajímavých otázek a děti za odměnu dostaly fotku s podpisem Šárky a mohly se s ní vyfotografovat.

http://www.ovov.cz/media/fotogalerie/beseda-na-zs-strahovice

Polsko-český projekt  "POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI"

Naše škola i nadále spolupracuje se ZŠ v Ratiboři. Letos se účastníme projektu zaměřeného na poskytování první pomociCílem projektu je ovlivnit děti systematickou výukou „první pomoci“ prostřednictvím předání teoretických znalostí a praktických dovedností nutných pro záchranu života.

Tento projekt se týká především žáků 1. – 3. ročníku, kteří se zúčastní celkem tří setkání v Polsku.

I.                    setkání 6.11.2013

II.                 setkání 28.3.2014

III.               setkání 6.5.2014

Odjezd bude vždy v 8 hodin ráno od školy, bude nám zdarma přistaven autobus. Děti dostanou pokaždé občerstvení, při poslední schůzce také oběd. Při prvním setkání dostanou děti tašku s plyšovým medvídkem a tričkem.

Děti s sebou musí mít cestovní pas či propustku.

Aktuality

14.12.2015 17:42

POZVÁNKA NA ŽIVÝ BETLÉM

14.10.2013 12:46

Beseda o projektu OVOV se Šárkou Kašpárkovou

V pátek 18.10.2013 proběhne na naší škole od 10  do 12hodin beseda o projektu OVOV. Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně, připravili pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim. Srdečně zveme na tuto besedu i rodiče. 
25.09.2013 07:54

ROJÁČEK

Schůzky ROJÁČEK sobota 5.10.2013 v 9:00 hodin a sobota 19.10. v 9:00 hodin Na autobusové točně je skříňka. Obsah skříňky přečíst a zapamatovat si.
23.09.2013 19:44

Zdravá pětka

 V pátek 20.9.2013 proběhl na naší škole výukový blok programu ZDRAVÁ PĚTKA. Program seznámil žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který plnili žáci rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si žáci odnesli vysvědčení a dárečky Zdravé Pětky.  Fotografie si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie.  
18.09.2013 15:29

CELOROČNÍ SOUTĚŽ

  VYBITÉ BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ!!! Školní družina vyhlašuje celoroční soutěž ve sběru vybitých baterií. Je možné odevzdávat všechny knoflíkové a tužkové baterie, velké a malé monočlánky, akumulátory z mobilních telefonů, notebooků i ručního nářadí. Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby odevzdané články byly neporušené, vybité a suché. Po celý rok mohou děti odevzdávat tyto baterie paní vychovatelce, která na konci školního roku vyhlásí vítěze.

Aktuality

08.09.2016 12:26

SPOLEČNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

VÁŽENÍ RODIČE, SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA SPOLEČNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY. 
KONAT SE BUDOU V ÚTERÝ  13. 9. 20166 OD 17.HODIN NA CHTĚ KRÁLOVNĚ. 
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST. 
PEDAGOGICKÝ SBOR

 

01.09.2013 17:51

Vítejte v novém školním roce

Milí žáci,

vítejte zpátky ve škole! Ať se vám v novém školním roce dobře daří a práce vám jde od ruky.

Milí prvňáčci,

2. září je pro Vás velkým dnem, neboť se stáváte školáky. Dovolte nám, abychom Vás přivítali v budově, kam budete chodit po celých pět let. V budově, kde se naučíte spoustu zajímavých a pro život důležitých věcí, letos především číst, psát a počítat. V budově, v níž poznáte mnoho lidí - kamarádů i učitelů.

 

VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLE!

Hodně štěstí.

03.07.2013 07:17

Rozloučení s páťáky

Dne 27.6.2013 si žáci 5. ročníku připravili pod vedením své třídní učitelky Mgr. Andrey Starečkové kulturní vystoupení pro své spolužáky, učitele, rodiče a prarodiče. Žáci 4. ročníku zde na oplátku zahráli páťákům, s nimiž chodili do jedné třídy, pohádku Karla Jaromíra Erbena. Videa z této akce můžete zhlédnout níže. Hudební vystoupení fléten se bohužel nezdařilo dát na internet, ale bude ve škole k dispozici ke stažení. Irena Juchelková

 

scénka "Včera, dnes a zítra"

reklama

pohádka v podání žáků 4. ročníku

reklama 

taneční vystoupení

závěrečná písnička

Kontakt

ZŠ a MŠ Strahovice

skolastrahovice@seznam.cz

Strahovice 125
Strahovice
747 24


ID datové schránky: hbrmhug

Základní škola: 553 650 587
Školní družina: 553 775 425
Jídelna: 553 662 620
Mateřská škola 553 650 551

Vyhledávání

jazykové kurzy za 120,- Kč

Vážení rodiče,

jazykové kurzy za výhodné ceny jsou již spuštěny! Informace Vám byly poslány na Vaše e-maily. 

Pro Vás, kteří by ještě měli zájem se do jakéhokoli online kurzu přihlásit, nabídka pokračuje. Stále přinášíme Vám a Vašim dětem zajímavou a velice výhodnou nabídku jazykových kurzů přes internet, kterou jsme získali jako škola, která se zapojila se společností Online jazyky do Výzvy MŠMT.

 Můžete si pro sebe nebo své dítě vybrat jazykový kurz, který vyhovuje Vaší jazykové úrovni. Normální cena kurzu je 2490,- Kč. Pro vás platí zvýhodněná cena 120,- Kč za kurz.

 Díky ohlasům více než 400 škol jsou kurzy metodicky upraveny, aby vyhovovaly i těm nejmenším. 

 Abyste dostali výhodnou cenu, je nutno objednat kurz přes naši školu. Máte-li o koupi jednoho či více kurzů zájem, napište na adresu zs.strahovice@seznam.cz název kurzu, vaše telefonní číslo, jméno  a název e-mailové adresy, která bude sloužit jako Vaše přihlašovací jméno. Pokyny k platbě obdržíte v následujícím měsíci.

 

laktea logo

 

Zúčastnili jsme se... Najdete nás na fotografii?

 

http://www.slunecno.cz/
TOPlist

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode