Menu
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace
rozšířené vyhledávání
Základní škola a Mateřská škola Strahovice

Řekni mi, já to zapomenu.
Ukaž mi, možná si to zapamatuji.
Nech mě zkusit si to a já to pochopím.

Co nabízíme

Co v současné době nabízíme v naší mateřské škole    

Filozofie školy

Záměrem výchovného působení a filosofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči. Program naší školy se nazývá  ,,Barevný rok se sluníčkem“, který zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou.

Vytvořit zdravé prostředí s radostnou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem, citovým zázemím. Tvůrčí a přátelské prostředí s určitým řádem.

  • Radost, úsměv a pohoda z každodenního pobytu v mateřské škole.
  • Cílem je všestranně rozvinuté, samostatné, tvořivé, zdravé, sebevědomé, ctižádostivé a přiměřeně vyvíjející se dítě.
  • S přihlédnutím k individuálním schopnostem každého dítěte.
  • Klidná a usměvavá učitelka – kamarádka dětí, připravená kdykoli pomoci, je tvořivá a nápaditá.
  • Získávání nových dovedností, zkušeností a bohatých prožitků, prostřednictvím rozmanitých činností a využití dostatečného množství pomůcek. Prolínání všech oblastí – zpěv, pohyb, práce, zábava, malba, slovo….
  • Společnou cestou ke spokojenosti dětí…

Jsme si vědomy, že předškolní období je pro dítě nejvýznamnější etapou jeho života. Víme, že většinu toho co v tomto věku prožije, je trvalé. Jeho rané zkušenosti se časem zhodnotí a najdou svá uplatnění

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Květnová rosa činí zeleným luh i háj.

Svátek a výročí

Svátek má Zbyšek

Kontakty

Ředitelna:
zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice