Co nabízíme

Co v současné době nabízíme v naší mateřské škole    

 

Filozofie školy

 

Záměrem výchovného působení a filosofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči. Program naší školy se nazývá  ,,Barevný rok se sluníčkem“, který zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou.

 

  • Vytvořit zdravé prostředí s radostnou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem, citovým zázemím. Tvůrčí a přátelské prostředí s určitým řádem.
  • Radost, úsměv a pohoda z každodenního pobytu v mateřské škole.
  • Cílem je všestranně rozvinuté, samostatné, tvořivé, zdravé, sebevědomé, ctižádostivé a přiměřeně vyvíjející se dítě.
  • S přihlédnutím k individuálním schopnostem každého dítěte.
  • Klidná a usměvavá učitelka – kamarádka dětí, připravená kdykoli pomoci, je tvořivá a nápaditá.
  • Získávání nových dovedností, zkušeností a bohatých prožitků, prostřednictvím rozmanitých činností a využití dostatečného množství pomůcek. Prolínání všech oblastí – zpěv, pohyb, práce, zábava, malba, slovo….
  • Společnou cestou ke spokojenosti dětí…

 

Jsme si vědomy, že předškolní období je pro dítě nejvýznamnější etapou jeho života. Víme, že většinu toho co v tomto věku prožije, je trvalé. Jeho rané zkušenosti se časem zhodnotí a najdou svá uplatnění

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace

ŘEDITELKA zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice, https://www.strahovice.cz/


ID datové schránky: hbrmhug

E-MAIL
ZŠ učitelé: skolastrahovice@seznam.cz
MŠ: ms.strahovice@email.cz

Základní škola- sborovna 553 650 587
Ředitelka školy - ředitelna 553 775 424, 731 172 398
Školní družina: 553 775 425
Jídelna: 553 662 620
Mateřská škola: 553 650 551

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode