Organizace dne

Jak to u nás chodí

Výsledek obrázku pro sun

Provoz mateřské školy    7.00 – 16,00 hod.

 Při ranním scházení dětí jsou rodiče povinni předat dítě učitelce. Doba příchodu je orientačně limitována do 8.30 hod. a je možno ji individuálně upřesnit podle potřeb rodičů. V případě konání různých akcí rodiče prostřednictvím nástěnek včas informujeme o potřebě školy přivést dítě do MŠ v určenou hodinu. Děti s povinnou předškolní docházkou musí v mateřské škole nejpozději do 8.00 hod.

 

Výsledek obrázku pro sun

Spontánní činnosti probíhají formou spontánních činností podle výběru dítěte, děti si hrají ve skupině nebo samostatně, může probíhat i nepřímo řízená individuální činnost. Učitelka je aktivním účastníkem her, dětem při hře pomáhá, hraje si s nimi, nastavuje a upřesňuje pravidla společného soužití, vytváří podmínky pro hru, usměrňuje hru atd.

 

Výsledek obrázku pro sun

Pohybové  chvilky zařazujeme podle potřeb a koncepce výchovné práce na třídě, organizovány jsou zpravidla před svačinou, ale i v rámci řízené činnosti, v rámci pobytu venku, v průběhu celého dne.

 

Výsledek obrázku pro sun

Dopolední svačina se uskutečňuje kolem  deváté  hodiny. Děti vedeme k samostatnosti při sebeobsluze a stolování.

 

Výsledek obrázku pro sun

Didakticky cílená  činnost je zpravidla organizována po svačině, probíhá  různou formou, vzdělávací nabídka je nastavena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. Tato činnost má svůj pedagogický záměr a cíl. Je motivována učitelkou tak, aby dítě do této činnosti vstupovalo dobrovolně na základě zajímavé nabídky a motivace ze strany učitelky. Tyto činnosti na sebe vzájemně navazují, doplňují se a tvoří tzv. integrovaný celek.

 

Výsledek obrázku pro sun

Pobyt venku probíhá v době od 9,45 do 11,45 hodin. Umožňujeme v této době dětem spontánní pohyb a pohybové vyžití, klademe velký důraz na bezpečnost dětí a vytváříme povědomí o přírodě, její ochraně, o bezpečí svém i ostatních. Pobyt venku je omezen pouze v době nepříznivého a mrazivého počasí.

 

Výsledek obrázku pro sun

Oběd probíhá zhruba v době od 11.45 do 12,30 hod, děti se spolupodílí na přípravě stolování a jsou vedeny k sebeobsluze při jídle. Děti do jídla nenutíme! Spoléháme v tomto ohledu na spolupráci s rodiči a respektujeme stravovací návyky v rodině, alergie, zdravotní důvody apod., zároveň čekáme od rodičů podporu v ochutnání jídla a v úsilí o osvojení si zdravých a správných stravovacích návyků. Pitný režim je zajištěn ve všech třídách v průběhu celého dne, při pobytu na zahradě školy a při odpoledních činnostech venku.

 

Výsledek obrázku pro sun

Odpočinek na lehátku je korigován potřebou dítěte, nemáme nastaven až tak pevný režim této doby. Mladší a „spavé“ děti využívají tuto dobu ke spánku, starší pouze odpočívají, učitelky využívají tuto dobu k individuálním činnostem s předškolními dětmi. Děti nejsou ke spánku nuceny.

 

Výsledek obrázku pro sun

Odpolední zájmové činnosti následují po odpolední svačině až do odchodu dětí domů. Jsou to hry a činnosti  pohybové ,individuální a skupinové  na základě zájmu dětí jak ve třídě, tak za příznivého počasí na školní zahradě

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace

ŘEDITELKA zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice, https://www.strahovice.cz/


ID datové schránky: hbrmhug

E-MAIL
ZŠ učitelé: skolastrahovice@seznam.cz
MŠ: ms.strahovice@email.cz

Základní škola- sborovna 553 650 587
Ředitelka školy - ředitelna 553 775 424, 731 172 398
Školní družina: 553 775 425
Jídelna: 553 662 620
Mateřská škola: 553 650 551

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode