Menu
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace
rozšířené vyhledávání
Základní škola a Mateřská škola Strahovice

Řekni mi, já to zapomenu.
Ukaž mi, možná si to zapamatuji.
Nech mě zkusit si to a já to pochopím.

Organizace dne

Jak to u nás chodí

Provoz mateřské školy    6.30 – 16,00 hod.

Při ranním scházení dětí jsou rodiče povinni předat dítě učitelce. Doba příchodu je orientačně limitována do 8.30 hod. a je možno ji individuálně upřesnit podle potřeb rodičů. V případě konání různých akcí rodiče prostřednictvím nástěnek včas informujeme o potřebě školy přivést dítě do MŠ v určenou hodinu. Děti s povinnou předškolní docházkou musí v mateřské škole nejpozději do 8.00 hod.

Spontánní činnosti probíhají formou spontánních činností podle výběru dítěte, děti si hrají ve skupině nebo samostatně, může probíhat i nepřímo řízená individuální činnost. Učitelka je aktivním účastníkem her, dětem při hře pomáhá, hraje si s nimi, nastavuje a upřesňuje pravidla společného soužití, vytváří podmínky pro hru, usměrňuje hru atd.

Pohybové  chvilky zařazujeme podle potřeb a koncepce výchovné práce na třídě, organizovány jsou zpravidla před svačinou, ale i v rámci řízené činnosti, v rámci pobytu venku, v průběhu celého dne.

Dopolední svačina se uskutečňuje kolem  deváté  hodiny. Děti vedeme k samostatnosti při sebeobsluze a stolování.

Didakticky cílená  činnost je zpravidla organizována po svačině, probíhá  různou formou, vzdělávací nabídka je nastavena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. Tato činnost má svůj pedagogický záměr a cíl. Je motivována učitelkou tak, aby dítě do této činnosti vstupovalo dobrovolně na základě zajímavé nabídky a motivace ze strany učitelky. Tyto činnosti na sebe vzájemně navazují, doplňují se a tvoří tzv. integrovaný celek.

Pobyt venku probíhá v době od 9,45 do 11,45 hodin. Umožňujeme v této době dětem spontánní pohyb a pohybové vyžití, klademe velký důraz na bezpečnost dětí a vytváříme povědomí o přírodě, její ochraně, o bezpečí svém i ostatních. Pobyt venku je omezen pouze v době nepříznivého a mrazivého počasí.

Oběd probíhá zhruba v době od 11.45 do 12,30 hod, děti se spolupodílí na přípravě stolování a jsou vedeny k sebeobsluze při jídle. Děti do jídla nenutíme! Spoléháme v tomto ohledu na spolupráci s rodiči a respektujeme stravovací návyky v rodině, alergie, zdravotní důvody apod., zároveň čekáme od rodičů podporu v ochutnání jídla a v úsilí o osvojení si zdravých a správných stravovacích návyků. Pitný režim je zajištěn ve všech třídách v průběhu celého dne, při pobytu na zahradě školy a při odpoledních činnostech venku.

Odpočinek na lehátku je korigován potřebou dítěte, nemáme nastaven až tak pevný režim této doby. Mladší a „spavé“ děti využívají tuto dobu ke spánku, starší pouze odpočívají, učitelky využívají tuto dobu k individuálním činnostem s předškolními dětmi. Děti nejsou ke spánku nuceny.

Odpolední zájmové činnosti následují po odpolední svačině až do odchodu dětí domů. Jsou to hry a činnosti  pohybové ,individuální a skupinové  na základě zájmu dětí jak ve třídě, tak za příznivého počasí na školní zahradě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!

Pranostika na akt. den

Prší-li na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské a ořechy lískové zčerviví.

Svátek a výročí

Svátek má Markéta

Kontakty

Ředitelna:
zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice