Menu
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace
rozšířené vyhledávání
Základní škola a Mateřská škola Strahovice

Řekni mi, já to zapomenu.
Ukaž mi, možná si to zapamatuji.
Nech mě zkusit si to a já to pochopím.

Příprava na ZŠ

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ Typ: PDF dokument, Velikost: 544.74 kB

 

 

Co bych měl umět, než půjdu v září do školy

 • představit se, říct své jméno a příjmení, adresu svého bydliště
 • vyslovovat správně všechny hlásky
 • umět rozkládat slova na slabiky (využít rytmizace), určit první a poslední hlásku ve slově
 • dokázat pozorně poslouchat krátkou pohádku, vyprávění a jednoduše reprodukovat text  popř. odpovědět na otázky
 • vypravovat krátký příběh podle obrázků, vypravovat vlastní zážitek
 • zazpívat písničku nebo přednést říkanku
 • správně používat předložky, slovesa a skloňovat podstatná jména, užívat správný slovosled
 • správně držet tužku mezi palcem a ukazovákem
 • umět namalovat lidskou postavu a všechny její základní části a detaily, kreslit pastelkami, malovat barvami
 • vystřihnout obrázek podle okraje
 • samostatně a tvořivě využívat různé hračky, konstruktivní hry a stavebnice, vytvářet složitější útvary podle předlohy i podle vlastní fantazie
 • zapamatovat si asi 5 pojmů z obrázků (zraková paměť), určit předmět, který na obrázku přibyl nebo zmizel a najít rozdíly mezi 2 téměř stejnými obrázky
 • pojmenovat a roztřídit základní barvy
 • mít číselnou představu do desíti
 • rozeznat a pojmenovat kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, umět najít tyto tvary na obrázku i v prostoru kolem sebe a umět je porovnat
 • označovat rozměry a tvar předmětů (velké – větší – největší, kulaté – hranaté – špičaté)
 • správně pojmenovat časová období (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne večer, den, noc), postupně si osvojovat pojmy včera, dnes, zítra a roční období (jaro, léto, podzim, zima)
 • pracovat samostatně v kolektivu ostatních dětí
 • vydrží se soustředit po dobu alespoň 20 minut
 • umí spolupracovat s ostatními
 • postupně umět vyjmenovat názvy dnů v týdnu
 • postupně rozlišovat pravou a levou stranu vzhledem k vlastní osobě i vzhledem k jinému objektu
 • popisovat vzájemnou polohu dvou objektů pomocí příslovcí místa (hned před, hned za, od, nad, vedle, mezi, vpřed, blíž, dál) i polohu objektů vzhledem k vlastní osobě
 • užívat termín první – poslední
 • znát pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu
 • samostatně se obléknout, svléknout včetně zapínání a rozepínání oděvu, dbát na úpravu zevnějšku
 • skládat a ukládat oblečení, botičky a další věci na určené místo
 • samostatně se obout, vyzout, zavázat tkaničky na kličky a rozvázat
 • znát zásady slušného chování – pozdravit, poděkovat, požádat o něco.
 • u zadaného úkolu vydržet aspoň čtvrt hodiny a být schopen práci  dokončit
 • splnit drobné úkoly, kterými je pověřeno
 • vyřídit jednoduchý vzkaz
 • udržovat pořádek ve vlastních věcech, uklízet hračky, pomáhat ostatním podle svých možností
 • znát cestu z domova do mateřské školy a zpět
 • pohotově a správně reagovat na světelné signály, znát základní pravidla chování na ulici (rozhlédnout se před vstupem na vozovku, nezdržovat se na vozovce)

 

Předčasný nástup dítěte do školy

 •  

Pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku, kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, vaše dítě bude přijato po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon:

Školský zákon:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.

Pranostika na akt. den

Muchavá Markyta vysype měch much.

Svátek a výročí

Svátek má Markéta

Kontakty

Ředitelna:
zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice