Menu
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace
rozšířené vyhledávání
Základní škola a Mateřská škola Strahovice

Řekni mi, já to zapomenu.
Ukaž mi, možná si to zapamatuji.
Nech mě zkusit si to a já to pochopím.

Informace k přihlašování a odhlašování stravy

Přihláška ke stravování,

přihlašování / odhlašování obědů

(děti MŠ, žáci ZŠ)

Vážení rodiče, od 1. září 2023 bude školní jídelna přecházet na nový program stravování,

jehož poskytovatelem je společnost Z-Ware, Brno.

Systém internetového objednávání obědů najdete na webových stránkách školy nebo přímo na   https://strav.nasejidelna.cz/0342/login a bude spuštěn ke dni 1. 9. 2023. Zde taky budete mít možnost sledovat odhlašování obědů a také zjistit výši finančních prostředků na osobní kartě vašeho dítěte.

Přihlášky ke stravování a přihlašovací údaje si vyzvedněte ve školní jídelně u vedoucí školní jídelny paní Radky Fojtíkové v tyto dny:

V pondělí 28. 8. 2023  v době od 15.00 do 17.00 hod.

V úterý 29. 8. 2023  v době od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod.

Odhlašování obědů.

Obědy pro děti MŠ se začnou vařit od pondělí 4. září 2023.

Obědy pro žáky ZŠ se začnou vařit od úterý 5. září 2023.

Pokud se strávník bude chtít nahlásit až od pozdějšího data, bude si moci svůj oběd již odhlásit přes systém výše uvedeného stravovacího systému.  Přístup do stravovacího systému bude mít každý strávník pouze na základě svého hesla, které obdrží při odevzdání přihlášky. Možnost odhlásit oběd bude také telefonicky na č. 553 662 620 u vedoucí jídelny.  Odevzdáním přihlášky se považuje strávník za automaticky přihlášený k výše uvedeným datům. Žádáme zákonné zástupce o kontrolu přihlášení.

Děti MŠ jsou přihlášeny k celodenní docházce, a proto si odhlašují stravování za celý den (přesnídávka, oběd, svačina), není možno jednotlivě.

Upozornění!!! V případě nepřítomnosti dítěte / žáka z důvodu nemoci, má dítě / žák nárok si první den odebrat jídlo do jídlonosiče za zvýhodněnou cenu. Pro další dny je potřeba strávníka odhlásit! Za odhlašování a přihlašování obědů je zodpovědný zákonný zástupce. V případě neodhlášení v době nepřítomnosti dítěte / žáka ve škole Vám budou účtovány tyto obědy za plnou cenu (viz Kalkulace stravného na webových stránkách školy).

Odhlášení obědu dítěte MŠ / žáka ZŠ pro daný den je nutné provést nejpozději předešlý den do 12.00 hodin! Pouze v pondělí je možno odhlásit stravu nejpozději do 8.00 hod. V době prázdnin jsou žáci automaticky odhlášení.

Úhrada stravného.

Do 4. 9. uhraďte na bankovní účet školy zálohu, jejíž výši Vám sdělí vedoucí školní jídelny při předání přihlášky a přihlašovacích údajů. Následující platba za měsíc říjen proběhne do 20. října. Platby stravného jsou hrazeny na základě vystavených podkladů k platbě příkazem k úhradě nebo bankovním převodem do 20. dne v měsíci (na daný měsíc).  Přeplatky za stravné se vyúčtovávají 1x ročně, a to ke konci školního roku, zpět na příslušné účty strávníků.

Podrobná kalkulace stravy podle věkových skupin strávníků je vyvěšena na nástěnce v jídelně a na webových stránkách školy.

 

V případě dotazů se obracejte na vedoucí školní jídelny, paní Radku Fojtíkovou

Tel.: 553 662 620

 

Ve Strahovicích dne 23. 8. 2023

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

 

 

 

 

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Květnová rosa činí zeleným luh i háj.

Svátek a výročí

Svátek má Zbyšek

Kontakty

Ředitelna:
zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice