Šablony pro ZŠ a MŠ II

Publicita Šablony II.jpg (889×628)

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se škola zapojila do projektu Šablony pro ZŠ a MŠ II, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, realizace projektových dnů a personální podpora (zavedení pozice školního asistenta).

Doba realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Celková výše podpory: 918 524 Kč

 

Projekty

 

 

Projekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Doba realizace: 1. 2. 2017- 31. 1. 2019 Výše podpory: 361 477 Kč

 

 


 

 Projekt ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY.

Cíl česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Knihy vyprávějí příběhy, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo k poznávání života žáků ze Slovenské republiky a zároveň jako průřezové téma Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu. 

 

 

 

 

 

Leták s informacemi k projektu

https://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/

 

 

 

Patříme do sítě škol zabývající se ekologickou tematikou.

https://www.pavucina-sev.cz/rubrika/70-PROGRAMY-MRKEV/index.htm

 

 

 

 

https://www.proskoly.cz/  Předplacený portál, který mohou využívat žáci i rodiče. Dětem přiděleny přihlašovací údaje - viz žákovská knížka.

 

 

 

 

ŠKOLNÍ MLÉKO

 

 

 

https://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx

 

 

 

 

 

https://www.ibobr.cz/


 

 

 

 https://www.soutez.hravezijzdrave.cz/ 

 

UKONČENÉ PROJEKTY

      

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/bfa7df5c-1880-4608-8ee0-79c6bc945b7c#

 

Naše organizace, Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace, je po úspěšném podání žádosti zapojena do dvouletého projektu 2015 – 2017 "Učíme se společně". Tento projekt získal finanční prostředky od Evropské unie v rámci programu Erasmus+.

Hlavním cílem, díky němuž jsme se přihlásili do projektu, bylo načerpat inspiraci v zahraničním školství prostřednictvím metodologického kurzu na Maltě, což se zdařilo. Ředitelka školy a zároveň učitelka anglického jazyka v jedné osobě dostala příležitost sdílet své zkušenosti s učiteli jiných národností, získala přehled o výukových pomůckách, formách a metodách, kterými může zefektivnit výuku a využít je jak pro přímou tak nepřímou práci se žáky školy. Ze školy si odnesla i materiály připravené jazykovou školou, v nichž jsou kromě námětů do hodin anglického jazyka a rozličných pomůcek též odkazy na internetové aplikace pro učitele.

Ukázka těchto nových aplikací využitelných pro výuku se nyní nejvíce odráží ve výuce, kdy dokonce žáci sami využívají tyto aplikace a připravují pro své spolužáky zajímavé soutěže, což předčilo naše očekávání.  Některé aplikace nadchly i ostatní učitele školy a nyní je též využívají ve své výuce napříč různými předměty a zvyšují motivaci žáků ke vzdělávání. Po absolvování kurzu začala angličtinářka při výuce využívat ve větší míře prvky dramatické výchovy, což vede většinu žáků k tomu, že se přestávají bát mluvit a ruku v ruce s tím se zlepšují  jejich studijní výsledky.

Když učitelka pro své žáky připravila projektový den na téma Malta, ani nečekala, jak je tento ostrov nadchne a jaký v některých z nich vzbudí zápal chuti učit se anglicky, aby mohli v budoucnu cestovat po zahraničí bez obavy, že se nedomluví cizí řečí.

Absolvování kurzu mělo za následek i zvýšení jazykových kompetencí angličtinářky, která se zpět do vlasti vrátila plná nadšení, nových nápadů a inspirací do výuky.

 

Prezentace k projektu

https://prezi.com/view/uIjVO4phGhHuTkr0qIjQ/

 

 

 

Tablety do škol

 

publicita_web.docx - Bližší informace k projektu

 

 

 

 

Projekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Doba realizace: 1. 2. 2017- 31. 1. 2019 Výše podpory: 361 477 Kč

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace

ŘEDITELKA zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice, https://www.strahovice.cz/


ID datové schránky: hbrmhug

E-MAIL
ZŠ učitelé: skolastrahovice@seznam.cz
MŠ: ms.strahovice@email.cz

Základní škola- sborovna 553 650 587
Ředitelka školy - ředitelna 553 775 424, 731 172 398
Školní družina: 553 775 425
Jídelna: 553 662 620
Mateřská škola: 553 650 551

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode