Menu
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace
rozšířené vyhledávání
Základní škola a Mateřská škola Strahovice

Řekni mi, já to zapomenu.
Ukaž mi, možná si to zapamatuji.
Nech mě zkusit si to a já to pochopím.

Historie

Z historických spisů se dovídáme, že Strahovice měly vlastní školu už od roku 1836. Před jejím založením docházely děti do školy v Křenovicích. 
O první školní budově a o vyučování v ní nemáme mnoho zpráv. Původní „stará škola“ stála v místech nynějšího rodinného domku č. 50. Naposledy se v ní učilo na jaře roku 1889, pak přestala sloužit svému účelu. V té době patřila strahovická škola pod ratibořský obvod. 

S výstavbou nové školy se započalo roku 1887 a na podzim 1889 se v ní začalo vyučovat. 

Hlučínsko bylo 4.února 1920 připojeno k Československu. Školní budova byla v té době podle zápisu ve školní kronice ve velmi ubohém stavu. 

V důsledku nezbytných opravách se začalo opožděně vyučovat. Počet žáků se pohyboval kolem 140, proto se po celou dobu 1.republiky vyučovalo na směny. 
Teprve v roce 1927 byly Strahovice a tím i škola připojeny k okresu Opava. Po mnoho let bylo usilováno o přístavbu dalších dvou učeben, aby se děti nemusely učit na směny. Roku 1933 byla přístavba plánována pod podmínkou, že obec dá budovu školy bezplatně do užívání státu. K tomu obecní zastupitelstvo nedalo souhlas, proto se tato akce nemohla uskutečnit. 

Měšťanskou školu navštěvovaly pouze ty děti, které se dobrovolně hlásily. Až do roku 1936 docházely do měšťanky v Kobeřicích, pak do Sudic. 

Po mnichovském diktátu bylo pohraničí prohlášeno za součást Německa. Už koncem září se přestalo vyučovat, Strahovice měly být evakuovány. 23.září 1938 byla vyhlášena mobilizace. Obecná škola byla v likvidaci, inventář byl přidělen školám ve vnitrozemí. 

Válečnými událostmi byla budova školy těžce poškozená, také okolí školy bylo zpustošeno. Bylo nutno provést nejnutnější opravy, proto se začalo vyučovat teprve 6.12.1945. 

S pocity vděku vzpomínáme na zaměstnance závodu Avia v Praze – Čakovicích, kteří byli od roku 1946 kmotry naší školy. Děkujeme nejen za materiální a finanční pomoc, kterou nelze vyčíslit, ale hlavně za jejich přátelství k dětem a všem občanům Strahovic. 

V letech 1968 – 1970 byla provedena přístavba školy, kterou se získaly další dvě místnosti. Jedna z bývalých tříd byla přebudována na tělocvičnu, která sloužila dětem řadu let. 

Historie

Během posledních několika let byl postupně zpracováván záměr na opravu školních budov /ZŠ a MŠ/. Po posouzení statického stavu budov byly zpracovány studie na případné opravy. V roce 2000 byla zpracována dokumentace pro stavební řízení a zároveň požádáno ministerstvo financí o dotaci. Proběhlo výběrové řízení na realizační firmu a v červnu roku 2001 byla rekonstrukce zahájená. Oprava proběhla ve dvou etapách. V červnu – září 2001 bylo vybudováno nové vnitřní schodiště a provedená nástavba 3 nadzemní podlaží včetně nové střechy. Od 15. března byla zahájena druhá etapa. Děti se začaly učit na „staré škole v Chuchelné“.
Dne 22.8.2002 byla budova školy úspěšně zkolaudována. 

Historie

Až v průběhu samotné opravy byl zjištěn především havarijní stav stropů staré budovy, kde nosné hranoly byly zcela ztrouchnivělé a mohly způsobit propadnutí podlah a stropů. 

V nově zrekonstuované škole s tartanovým hřištěm se začalo vyučovat v září 2002. Prostory a vybavení umožnily zkvalitnit výuku a rozšířit zájmové kroužky i v mimoškolním vyučování. Od září 2004 byla zahájena výuka hudebního a výtvarného oboru v Základní umělecké škole Kravaře, pobočce Strahovice, kterou schválilo Ministerstvo školství. Výstavba sportovní haly byla zahájena na jaře roku 2004, kolaudace a slavnostní otevření se uskutečnilo v únoru 2005. Kromě žáků základní školy v hodinách tělocviku využívá sportovní halu široká veřejnost především v zimním období. Při výstavbě minigolfového hřiště v přilehlých prostorách školy bylo zrealizováno pískové doskočiště a zařízení na šplh.

Budova školy a přilehlé prostory dávají kvalitní podmínky pro získání základního vzdělání včetně širokého využití v zájmových činnostech.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19
1
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Pranostika na akt. den

Mrazy, které v prosinci brzo ochabnou, znamenají zimu mírnou.

Svátek a výročí

Svátek má Dana

Kontakty

Ředitelna:
zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice