Menu
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace
rozšířené vyhledávání
Základní škola a Mateřská škola Strahovice

Řekni mi, já to zapomenu.
Ukaž mi, možná si to zapamatuji.
Nech mě zkusit si to a já to pochopím.

Historie

Z historických spisů se dovídáme, že Strahovice měly vlastní školu už od roku 1836. Před jejím založením docházely děti do školy v Křenovicích. 
O první školní budově a o vyučování v ní nemáme mnoho zpráv. Původní „stará škola“ stála v místech nynějšího rodinného domku č. 50. Naposledy se v ní učilo na jaře roku 1889, pak přestala sloužit svému účelu. V té době patřila strahovická škola pod ratibořský obvod. 

S výstavbou nové školy se započalo roku 1887 a na podzim 1889 se v ní začalo vyučovat. 

Hlučínsko bylo 4. února 1920 připojeno k Československu. Školní budova byla v té době podle zápisu ve školní kronice ve velmi ubohém stavu. 

V důsledku nezbytných oprav se začalo opožděně vyučovat. Počet žáků se pohyboval kolem 140, proto se po celou dobu 1. republiky vyučovalo na směny. 
Teprve v roce 1927 byly Strahovice a tím i škola připojeny k okresu Opava. Po mnoho let bylo usilováno o přístavbu dalších dvou učeben, aby se děti nemusely učit na směny. Roku 1933 byla přístavba plánována pod podmínkou, že obec dá budovu školy bezplatně do užívání státu. K tomu obecní zastupitelstvo nedalo souhlas, proto se tato akce nemohla uskutečnit. 

Měšťanskou školu navštěvovaly pouze ty děti, které se dobrovolně hlásily. Až do roku 1936 docházely do měšťanky v Kobeřicích, pak do Sudic. 

Po mnichovském diktátu bylo pohraničí prohlášeno za součást Německa. Už koncem září se přestalo vyučovat, Strahovice měly být evakuovány. 23. září 1938 byla vyhlášena mobilizace. Obecná škola byla v likvidaci, inventář byl přidělen školám ve vnitrozemí. 

Válečnými událostmi byla budova školy těžce poškozená, také okolí školy bylo zpustošeno. Bylo nutno provést nejnutnější opravy, proto se začalo vyučovat teprve 6. 12. 1945. 

S pocity vděku vzpomínáme na zaměstnance závodu Avia v Praze – Čakovicích, kteří byli od roku 1946 kmotry naší školy. Děkujeme nejen za materiální a finanční pomoc, kterou nelze vyčíslit, ale hlavně za jejich přátelství k dětem a všem občanům Strahovic. 

V letech 1968 – 1970 byla provedena přístavba školy, kterou se získaly další dvě místnosti. Jedna z bývalých tříd byla přebudována na tělocvičnu, která sloužila dětem řadu let. 

Historie

Během posledních několika let byl postupně zpracováván záměr na opravu školních budov /ZŠ a MŠ/. Po posouzení statického stavu budov byly zpracovány studie na případné opravy. V roce 2000 byla zpracována dokumentace pro stavební řízení a zároveň požádáno ministerstvo financí o dotaci. Proběhlo výběrové řízení na realizační firmu a v červnu roku 2001 byla rekonstrukce zahájená. Oprava proběhla ve dvou etapách. V červnu – září 2001 bylo vybudováno nové vnitřní schodiště a provedená nástavba 3 nadzemní podlaží včetně nové střechy. Od 15. března byla zahájena druhá etapa. Děti se začaly učit na „staré škole v Chuchelné“.
Dne 22. 8. 2002 byla budova školy úspěšně zkolaudována. 

Historie

Až v průběhu samotné opravy byl zjištěn především havarijní stav stropů staré budovy, kde nosné hranoly byly zcela ztrouchnivělé a mohly způsobit propadnutí podlah a stropů. 

V nově zrekonstruované škole s tartanovým hřištěm se začalo vyučovat v září 2002. Prostory a vybavení umožnily zkvalitnit výuku a rozšířit zájmové kroužky i v mimoškolním vyučování. Od září 2004 byla zahájena výuka hudebního a výtvarného oboru v Základní umělecké škole Kravaře, pobočce Strahovice, kterou schválilo Ministerstvo školství. Výstavba sportovní haly byla zahájena na jaře roku 2004, kolaudace a slavnostní otevření se uskutečnilo v únoru 2005. Kromě žáků základní školy v hodinách tělocviku využívá sportovní halu široká veřejnost především v zimním období. Při výstavbě minigolfového hřiště v přilehlých prostorách školy bylo zrealizováno pískové doskočiště a zařízení na šplh.

Škola jako vzdělávací instituce pružně reaguje na nové trendy ve vzdělávání a je otevřena kvalitním inovacím. Třídy jsou vybaveny polohovacím školním nábytkem a interaktivními tabulemi. Žákům školy slouží počítačová učebna s interaktivní tabulí a 3D tiskárnou a jednoduchými roboty. Dále mají k dispozici mobilní tabletovou učebnu, kterou mohou využívat ve všech třídách, protože v celé budově funguje bezdrátové připojení k internetu.  Součástí školy je i obsáhlá školní knihovna, kde si mohou žáci půjčovat knihy dle svého výběru. O přestávkách žáci hojně využívají odpočinkové zóny na chodbách v 1. a 2. patře.

Budova školy a přilehlé prostory dávají kvalitní podmínky pro získání základního vzdělání včetně širokého využití v zájmových činnostech.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Nebyl-li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

Pranostika na akt. den

Svatá Markyta češe první hrušky.

Svátek a výročí

Svátek má Markéta

Kontakty

Ředitelna:
zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice